ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
7
ผู้เข้าชมวันนี้
150
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11935
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1018603
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 137   
 
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน 4- 8มิถุนายน ๒๕๖๑
 
1.	ทดสอบระบบจ้างเหมาซ่อมบำรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี
 1. ทดสอบระบบจ้างเหมาซ่อมบำรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี
1.	ทดสอบระบบจ้างเหมาซ่อมบำรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี
 1. ทดสอบระบบจ้างเหมาซ่อมบำรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดีลักทรัพย์    และประชาชนมาขอดูภาพย้อนหลัง คดี โทรศัพท์วางไว้บนรถยนต์และหล่นหาย    และคดี รถยนต์ถูกกาวหรือน้ำมันมาทาที่รถยนต์ที่จอดไว้หน้าบ้าน
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดีลักทรัพย์ และประชาชนมาขอดูภาพย้อนหลัง คดี โทรศัพท์วางไว้บนรถยนต์และหล่นหาย และคดี รถยนต์ถูกกาวหรือน้ำมันมาทาที่รถยนต์ที่จอดไว้หน้าบ้าน
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดีลักทรัพย์    และประชาชนมาขอดูภาพย้อนหลัง คดี โทรศัพท์วางไว้บนรถยนต์และหล่นหาย    และคดี รถยนต์ถูกกาวหรือน้ำมันมาทาที่รถยนต์ที่จอดไว้หน้าบ้าน
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดีลักทรัพย์ และประชาชนมาขอดูภาพย้อนหลัง คดี โทรศัพท์วางไว้บนรถยนต์และหล่นหาย และคดี รถยนต์ถูกกาวหรือน้ำมันมาทาที่รถยนต์ที่จอดไว้หน้าบ้าน
สัมภาษณ์และจัดทำ VTR เกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 			- นายกเทศมนตรีตำบลนางบวช ที่สำนักงานเทศบาลตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช      - เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ที่ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อบจ.สุพรรณบุรี 	- เซตระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และจัดทำVTR เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. เดิมบางนางบวช
 สัมภาษณ์และจัดทำ VTR เกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ - นายกเทศมนตรีตำบลนางบวช ที่สำนักงานเทศบาลตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช - เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ที่ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อบจ.สุพรรณบุรี - เซตระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และจัดทำVTR เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. เดิมบางนางบวช
สัมภาษณ์และจัดทำ VTR เกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 			- นายกเทศมนตรีตำบลนางบวช ที่สำนักงานเทศบาลตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช      - เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ที่ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อบจ.สุพรรณบุรี 	- เซตระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และจัดทำVTR เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. เดิมบางนางบวช
 สัมภาษณ์และจัดทำ VTR เกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ - นายกเทศมนตรีตำบลนางบวช ที่สำนักงานเทศบาลตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช - เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ที่ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อบจ.สุพรรณบุรี - เซตระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และจัดทำVTR เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. เดิมบางนางบวช
เซตระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่หน้าห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี
 เซตระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่หน้าห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี
เซตระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่หน้าห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี
 เซตระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่หน้าห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี
ติดตั้งโน๊ตบุ้คและเครื่องเสียงเต้นเอโรบิค ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ติดตั้งโน๊ตบุ้คและเครื่องเสียงเต้นเอโรบิค ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ติดตั้งโน๊ตบุ้คและเครื่องเสียงเต้นเอโรบิค ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ติดตั้งโน๊ตบุ้คและเครื่องเสียงเต้นเอโรบิค ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111