ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
12
ผู้เข้าชมวันนี้
128
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11913
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1018581
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 111   
 
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน 25- 29 มิถุนายน ๒๕๖๑
 
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)   คดี กระเป๋าเงินหาย ,คดี คนหายออกจากบ้าน ,คดีลักทรัพย์ และคดีทำร้ายร่างกาย
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี กระเป๋าเงินหาย ,คดี คนหายออกจากบ้าน ,คดีลักทรัพย์ และคดีทำร้ายร่างกาย
เข้าร่วมเดินรณรงค์งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 จากวัดไชนาวาส                  ถึง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมเดินรณรงค์งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 จากวัดไชนาวาส ถึง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
เข้าร่วมเดินรณรงค์งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 จากวัดไชนาวาส                  ถึง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมเดินรณรงค์งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 จากวัดไชนาวาส ถึง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
3.	ร่วมทำบุญตักบาตร หน้าสำนักงานอบจ.สุพรรณบุรี และประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561         ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
 3. ร่วมทำบุญตักบาตร หน้าสำนักงานอบจ.สุพรรณบุรี และประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน้ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้        	 - ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี 	  	 - ประชุม morning brief ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี 	   - เต้นแอโรบิคตามนโยบาย ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน้ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี - ประชุม morning brief ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี - เต้นแอโรบิคตามนโยบาย ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี
สำรวจจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อำเภอด่านช้าง และอำเภอหนองหญ้าไซ
 สำรวจจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อำเภอด่านช้าง และอำเภอหนองหญ้าไซ
. หารือเรื่องการจัดทำสำนักงานแห่งใหม่
 . หารือเรื่องการจัดทำสำนักงานแห่งใหม่
ประชุมปรึกษาหารือเรื่องกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv
 ประชุมปรึกษาหารือเรื่องกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111