ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
7
ผู้เข้าชมวันนี้
177
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10235
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1034275
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 166   
 
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน 15- 22 กรกฏาคม ๒๕๖๑
 
ขอความอนุเคราะห์เก็บไฟล์ภาพ จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่ร้านเฟอร์นิเจอร์
 ขอความอนุเคราะห์เก็บไฟล์ภาพ จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่ร้านเฟอร์นิเจอร์
ขอความอนุเคราะห์เก็บไฟล์ภาพ จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่ร้านเฟอร์นิเจอร์
 ขอความอนุเคราะห์เก็บไฟล์ภาพ จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่ร้านเฟอร์นิเจอร์
บริษัท CDG มาประสานเรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 บริษัท CDG มาประสานเรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท CDG มาประสานเรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 บริษัท CDG มาประสานเรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท CDG มาประสานเรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 บริษัท CDG มาประสานเรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท CDG มาประสานเรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 บริษัท CDG มาประสานเรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
.ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โทรทัศน์สี และโน้ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้        - ติดตั้งจอโทรทัศน์สี พิธีเปิดงานบ้านยะมะรัชโช เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านยะมะรัชโช
 .ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โทรทัศน์สี และโน้ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - ติดตั้งจอโทรทัศน์สี พิธีเปิดงานบ้านยะมะรัชโช เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านยะมะรัชโช
.ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โทรทัศน์สี และโน้ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้        - ติดตั้งจอโทรทัศน์สี พิธีเปิดงานบ้านยะมะรัชโช เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านยะมะรัชโช
 .ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โทรทัศน์สี และโน้ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - ติดตั้งจอโทรทัศน์สี พิธีเปิดงานบ้านยะมะรัชโช เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านยะมะรัชโช
.ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โทรทัศน์สี และโน้ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้        - ติดตั้งจอโทรทัศน์สี พิธีเปิดงานบ้านยะมะรัชโช เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านยะมะรัชโช
 .ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โทรทัศน์สี และโน้ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - ติดตั้งจอโทรทัศน์สี พิธีเปิดงานบ้านยะมะรัชโช เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านยะมะรัชโช
.ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โทรทัศน์สี และโน้ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้        - ติดตั้งจอโทรทัศน์สี พิธีเปิดงานบ้านยะมะรัชโช เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านยะมะรัชโช
 .ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โทรทัศน์สี และโน้ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - ติดตั้งจอโทรทัศน์สี พิธีเปิดงานบ้านยะมะรัชโช เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านยะมะรัชโช
ติดตั้งจอโทรทัศน์สี งานการแข่งขันจักรยายบีเอ็มเอ็กซ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561         ณ สนามกีฬาจักรยานเสมอกันเซอร์กิตสุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโทรทัศน์สี งานการแข่งขันจักรยายบีเอ็มเอ็กซ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาจักรยานเสมอกันเซอร์กิตสุพรรณบุรี
ติดตั้งจอโทรทัศน์สี งานการแข่งขันจักรยายบีเอ็มเอ็กซ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561         ณ สนามกีฬาจักรยานเสมอกันเซอร์กิตสุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโทรทัศน์สี งานการแข่งขันจักรยายบีเอ็มเอ็กซ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาจักรยานเสมอกันเซอร์กิตสุพรรณบุรี
ติดตั้งจอโทรทัศน์สี งานการแข่งขันจักรยายบีเอ็มเอ็กซ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561         ณ สนามกีฬาจักรยานเสมอกันเซอร์กิตสุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโทรทัศน์สี งานการแข่งขันจักรยายบีเอ็มเอ็กซ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาจักรยานเสมอกันเซอร์กิตสุพรรณบุรี
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจติดตามงานบริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ   เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเดิมบางนางบวช
 ปฏิบัติหน้าที่ตรวจติดตามงานบริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเดิมบางนางบวช
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจติดตามงานบริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ   เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเดิมบางนางบวช
 ปฏิบัติหน้าที่ตรวจติดตามงานบริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเดิมบางนางบวช
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจติดตามงานบริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ   เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเดิมบางนางบวช
 ปฏิบัติหน้าที่ตรวจติดตามงานบริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเดิมบางนางบวช
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี ลักทรัพย์
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี ลักทรัพย์
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี ลักทรัพย์
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี ลักทรัพย์
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี ลักทรัพย์
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี ลักทรัพย์
-	ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ การประชุม ก.จ.จ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561   ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ศาลากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี
 - ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ การประชุม ก.จ.จ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ศาลากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี
-	ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ การประชุม ก.จ.จ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561   ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ศาลากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี
 - ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ การประชุม ก.จ.จ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ศาลากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี
-	ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ การประชุม ก.จ.จ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561   ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ศาลากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี
 - ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ การประชุม ก.จ.จ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ศาลากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี
รับคณะ อบต.เชียงราย
 รับคณะ อบต.เชียงราย
รับคณะ อบต.เชียงราย
 รับคณะ อบต.เชียงราย
รับคณะ อบต.เชียงราย
 รับคณะ อบต.เชียงราย
2.	สำรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV อำเภออู่ทอง
 2. สำรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV อำเภออู่ทอง
2.	สำรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV อำเภออู่ทอง
 2. สำรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV อำเภออู่ทอง
2.	สำรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV อำเภออู่ทอง
 2. สำรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV อำเภออู่ทอง
-	เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อหารือเกี่ยวกับการบรรจุโครงการและกิจกรรมเพื่อตั้งจ่าย เป็นรายจ่ายประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี
 - เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อหารือเกี่ยวกับการบรรจุโครงการและกิจกรรมเพื่อตั้งจ่าย เป็นรายจ่ายประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี
-	เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อหารือเกี่ยวกับการบรรจุโครงการและกิจกรรมเพื่อตั้งจ่าย เป็นรายจ่ายประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี
 - เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อหารือเกี่ยวกับการบรรจุโครงการและกิจกรรมเพื่อตั้งจ่าย เป็นรายจ่ายประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111