ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
8
ผู้เข้าชมวันนี้
161
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10219
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1034259
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 153   
 
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน ๑-๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
 
เข้าร่วมประชุมควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผู้บริหารองค์กร (ผู้บริหารท้องถิ่น)    ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นศาลากลาง   จังหวัดสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผู้บริหารองค์กร (ผู้บริหารท้องถิ่น) ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นศาลากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผู้บริหารองค์กร (ผู้บริหารท้องถิ่น)    ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นศาลากลาง   จังหวัดสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผู้บริหารองค์กร (ผู้บริหารท้องถิ่น) ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นศาลากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผู้บริหารองค์กร (ผู้บริหารท้องถิ่น)    ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นศาลากลาง   จังหวัดสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผู้บริหารองค์กร (ผู้บริหารท้องถิ่น) ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นศาลากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี
ไปติดตามกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่ถูกรถชนบริเวณตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง
 ไปติดตามกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่ถูกรถชนบริเวณตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง
ไปติดตามกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่ถูกรถชนบริเวณตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง
 ไปติดตามกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่ถูกรถชนบริเวณตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง
เจ้าหน้าที่ตำรวจ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดี ลักทรัพย์ , คดี รถชน,    คดี ปาวัตถุใส่รถทัวร์ และคดี กระเป๋าเงินหล่นหาย
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดี ลักทรัพย์ , คดี รถชน, คดี ปาวัตถุใส่รถทัวร์ และคดี กระเป๋าเงินหล่นหาย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดี ลักทรัพย์ , คดี รถชน,    คดี ปาวัตถุใส่รถทัวร์ และคดี กระเป๋าเงินหล่นหาย
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดี ลักทรัพย์ , คดี รถชน, คดี ปาวัตถุใส่รถทัวร์ และคดี กระเป๋าเงินหล่นหาย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดี ลักทรัพย์ , คดี รถชน,    คดี ปาวัตถุใส่รถทัวร์ และคดี กระเป๋าเงินหล่นหาย
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดี ลักทรัพย์ , คดี รถชน, คดี ปาวัตถุใส่รถทัวร์ และคดี กระเป๋าเงินหล่นหาย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดี ลักทรัพย์ , คดี รถชน,    คดี ปาวัตถุใส่รถทัวร์ และคดี กระเป๋าเงินหล่นหาย
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดี ลักทรัพย์ , คดี รถชน, คดี ปาวัตถุใส่รถทัวร์ และคดี กระเป๋าเงินหล่นหาย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดี ลักทรัพย์ , คดี รถชน,    คดี ปาวัตถุใส่รถทัวร์ และคดี กระเป๋าเงินหล่นหาย
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดี ลักทรัพย์ , คดี รถชน, คดี ปาวัตถุใส่รถทัวร์ และคดี กระเป๋าเงินหล่นหาย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดี ลักทรัพย์ , คดี รถชน,    คดี ปาวัตถุใส่รถทัวร์ และคดี กระเป๋าเงินหล่นหาย
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดี ลักทรัพย์ , คดี รถชน, คดี ปาวัตถุใส่รถทัวร์ และคดี กระเป๋าเงินหล่นหาย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดี ลักทรัพย์ , คดี รถชน,    คดี ปาวัตถุใส่รถทัวร์ และคดี กระเป๋าเงินหล่นหาย
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดี ลักทรัพย์ , คดี รถชน, คดี ปาวัตถุใส่รถทัวร์ และคดี กระเป๋าเงินหล่นหาย
ตรวจเช็คอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่สถานีตำรวจภูธรดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
 ตรวจเช็คอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่สถานีตำรวจภูธรดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
ตรวจเช็คอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่สถานีตำรวจภูธรดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
 ตรวจเช็คอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่สถานีตำรวจภูธรดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
ตรวจเช็คอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่สถานีตำรวจภูธรดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
 ตรวจเช็คอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่สถานีตำรวจภูธรดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน้ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้      -  ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค เครื่องเสียงกิจกรรมเต้นแอโรบิค ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี  		 -  ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค เข้าร่วมประชุมควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน้ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค เครื่องเสียงกิจกรรมเต้นแอโรบิค ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี - ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค เข้าร่วมประชุมควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน้ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้      -  ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค เครื่องเสียงกิจกรรมเต้นแอโรบิค ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี  		 -  ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค เข้าร่วมประชุมควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน้ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค เครื่องเสียงกิจกรรมเต้นแอโรบิค ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี - ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค เข้าร่วมประชุมควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน้ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้      -  ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค เครื่องเสียงกิจกรรมเต้นแอโรบิค ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี  		 -  ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค เข้าร่วมประชุมควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน้ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค เครื่องเสียงกิจกรรมเต้นแอโรบิค ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี - ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค เข้าร่วมประชุมควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111