ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
11
ผู้เข้าชมวันนี้
594
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8299
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1014967
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 298   
 
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน ๒๙ - ๒ ก.พ. ๒๕๖๑
 
เจ้าหน้าที่ตำรวจ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  คดีรถชนหน้าหมู่บ้านศิริวัฒน์
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดีรถชนหน้าหมู่บ้านศิริวัฒน์
จ้าหน้าที่ตำรวจ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  คดีรถชนหน้าหมู่บ้านศิริวัฒน์
 จ้าหน้าที่ตำรวจ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดีรถชนหน้าหมู่บ้านศิริวัฒน์
ประชาชนมาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องคดีวัยรุ่นตีกันหน้าร้านอาหารเป๋าตุง
 ประชาชนมาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องคดีวัยรุ่นตีกันหน้าร้านอาหารเป๋าตุง
ประชาชนมาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องคดีวัยรุ่นตีกันหน้าร้านอาหารเป๋าตุง
 ประชาชนมาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องคดีวัยรุ่นตีกันหน้าร้านอาหารเป๋าตุง
เจ้าหน้าที่ตำรวจ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดีรถชนหน้าหมู่บ้านพีพี 8
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดีรถชนหน้าหมู่บ้านพีพี 8
เจ้าหน้าที่ตำรวจ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดีรถชนหน้าหมู่บ้านพีพี 8
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดีรถชนหน้าหมู่บ้านพีพี 8
เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในมาตรวจระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์,ยานพาหนะและระบบงานสารสนเทศ
 เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในมาตรวจระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์,ยานพาหนะและระบบงานสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในมาตรวจระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์,ยานพาหนะและระบบงานสารสนเทศ
 เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในมาตรวจระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์,ยานพาหนะและระบบงานสารสนเทศ
ตรวจเช็คกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที สภ.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์
 ตรวจเช็คกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที สภ.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์
ตรวจเช็คกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที สภ.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์
 ตรวจเช็คกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที สภ.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์
ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายนิทรรศการ,จำหน่ายบัตรบิงโกกาชาดและพิธีกรบิงโกพาโชคงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์
 ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายนิทรรศการ,จำหน่ายบัตรบิงโกกาชาดและพิธีกรบิงโกพาโชคงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์
ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายนิทรรศการ,จำหน่ายบัตรบิงโกกาชาดและพิธีกรบิงโกพาโชคงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์
 ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายนิทรรศการ,จำหน่ายบัตรบิงโกกาชาดและพิธีกรบิงโกพาโชคงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์
ติดตั้งโน๊ตบุ้คเครื่องปริ้นเตอร์และประมวลคะแนนประกวดธิดาดอนเจดีย์ ณ งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์
 ติดตั้งโน๊ตบุ้คเครื่องปริ้นเตอร์และประมวลคะแนนประกวดธิดาดอนเจดีย์ ณ งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์
ติดตั้งโน๊ตบุ้คเครื่องปริ้นเตอร์และประมวลคะแนนประกวดธิดาดอนเจดีย์ ณ งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์
 ติดตั้งโน๊ตบุ้คเครื่องปริ้นเตอร์และประมวลคะแนนประกวดธิดาดอนเจดีย์ ณ งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์
ติดตั้งโน๊ตบุ้คเครื่องปริ้นเตอร์และประมวลคะแนนประกวดธิดาดอนเจดีย์ ณ งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์
 ติดตั้งโน๊ตบุ้คเครื่องปริ้นเตอร์และประมวลคะแนนประกวดธิดาดอนเจดีย์ ณ งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์
ติดตั้งโน๊ตบุ้คเครื่องปริ้นเตอร์และประมวลคะแนนประกวดธิดาดอนเจดีย์ ณ งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์
 ติดตั้งโน๊ตบุ้คเครื่องปริ้นเตอร์และประมวลคะแนนประกวดธิดาดอนเจดีย์ ณ งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์
ติดตั้งโน๊ตบุ้คเครื่องปริ้นเตอร์และประมวลคะแนนประกวดธิดาดอนเจดีย์ ณ งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์
 ติดตั้งโน๊ตบุ้คเครื่องปริ้นเตอร์และประมวลคะแนนประกวดธิดาดอนเจดีย์ ณ งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์
เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่น จัดเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   พ.ศ.2561 – 2564 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร จ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่น จัดเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร จ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่น จัดเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   พ.ศ.2561 – 2564 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร จ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่น จัดเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร จ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่น จัดเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   พ.ศ.2561 – 2564 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร จ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่น จัดเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร จ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่น จัดเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   พ.ศ.2561 – 2564 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร จ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่น จัดเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร จ.สุพรรณบุรี
รับประทานอาหารร่วมกัน (กิจกรรม 3 ม ) ภายในกองแผนและงบประมาณ
 รับประทานอาหารร่วมกัน (กิจกรรม 3 ม ) ภายในกองแผนและงบประมาณ
มอบกระเช้าผลไม้ยินดีกับเจ้าหน้ากองแผนและงบประมาร เนื่องในวันขึ้นบ้านใหม่ (กิจกรรม 3 ม )
 มอบกระเช้าผลไม้ยินดีกับเจ้าหน้ากองแผนและงบประมาร เนื่องในวันขึ้นบ้านใหม่ (กิจกรรม 3 ม )
ติดตั้งโน๊ตบุ้คโปรเจคเตอร์ประชุมประจำเดือนมกราคม ณ หอประประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ติดตั้งโน๊ตบุ้คโปรเจคเตอร์ประชุมประจำเดือนมกราคม ณ หอประประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ติดตั้งโน๊ตบุ้คโปรเจคเตอร์ประชุมประจำเดือนมกราคม ณ หอประประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ติดตั้งโน๊ตบุ้คโปรเจคเตอร์ประชุมประจำเดือนมกราคม ณ หอประประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ติดตั้งโน๊ตบุ้คโปรเจคเตอร์ประชุมประจำเดือนมกราคม ณ หอประประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ติดตั้งโน๊ตบุ้คโปรเจคเตอร์ประชุมประจำเดือนมกราคม ณ หอประประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ติดตั้งโน๊ตบุ้คโปรเจคเตอร์ประชุมประจำเดือนมกราคม ณ หอประประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ติดตั้งโน๊ตบุ้คโปรเจคเตอร์ประชุมประจำเดือนมกราคม ณ หอประประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111