ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
8
ผู้เข้าชมวันนี้
597
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8302
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1014970
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 220   
 
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน ๕ - ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๑
 
ตรวจเช็คกล้องและอุปกรณ์ ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ตรวจเช็คกล้องและอุปกรณ์ ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ตรวจเช็คกล้องและอุปกรณ์ ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ตรวจเช็คกล้องและอุปกรณ์ ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ตรวจเช็คกล้องและอุปกรณ์ ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ตรวจเช็คกล้องและอุปกรณ์ ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ตรวจเช็คกล้องและอุปกรณ์ ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ตรวจเช็คกล้องและอุปกรณ์ ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ตรวจเช็คกล้องและอุปกรณ์ ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ตรวจเช็คกล้องและอุปกรณ์ ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ตรวจเช็คกล้องและอุปกรณ์ ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ตรวจเช็คกล้องและอุปกรณ์ ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าหน้าที่ตำรวจ มาขอไฟล์ คดีรถชนหน้าวัดปราสาททอง
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ มาขอไฟล์ คดีรถชนหน้าวัดปราสาททอง
เจ้าหน้าที่ตำรวจ มาขอไฟล์ คดีรถชนหน้าวัดปราสาททอง
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ มาขอไฟล์ คดีรถชนหน้าวัดปราสาททอง
.ตรวจเช็คระบบสัญญาณกล้อง (CCTV) ที่ อำเภอเมือง อำเภอสามชุก อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอเดิมบางนางบวช   และอำเภอด่านช้าง
 .ตรวจเช็คระบบสัญญาณกล้อง (CCTV) ที่ อำเภอเมือง อำเภอสามชุก อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอเดิมบางนางบวช และอำเภอด่านช้าง
.ตรวจเช็คระบบสัญญาณกล้อง (CCTV) ที่ อำเภอเมือง อำเภอสามชุก อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอเดิมบางนางบวช   และอำเภอด่านช้าง
 .ตรวจเช็คระบบสัญญาณกล้อง (CCTV) ที่ อำเภอเมือง อำเภอสามชุก อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอเดิมบางนางบวช และอำเภอด่านช้าง
.ตรวจเช็คระบบสัญญาณกล้อง (CCTV) ที่ อำเภอเมือง อำเภอสามชุก อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอเดิมบางนางบวช   และอำเภอด่านช้าง
 .ตรวจเช็คระบบสัญญาณกล้อง (CCTV) ที่ อำเภอเมือง อำเภอสามชุก อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอเดิมบางนางบวช และอำเภอด่านช้าง
.ตรวจเช็คระบบสัญญาณกล้อง (CCTV) ที่ อำเภอเมือง อำเภอสามชุก อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอเดิมบางนางบวช   และอำเภอด่านช้าง
 .ตรวจเช็คระบบสัญญาณกล้อง (CCTV) ที่ อำเภอเมือง อำเภอสามชุก อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอเดิมบางนางบวช และอำเภอด่านช้าง
.ตรวจเช็คระบบสัญญาณกล้อง (CCTV) ที่ อำเภอเมือง อำเภอสามชุก อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอเดิมบางนางบวช   และอำเภอด่านช้าง
 .ตรวจเช็คระบบสัญญาณกล้อง (CCTV) ที่ อำเภอเมือง อำเภอสามชุก อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอเดิมบางนางบวช และอำเภอด่านช้าง
.ตรวจเช็คระบบสัญญาณกล้อง (CCTV) ที่ อำเภอเมือง อำเภอสามชุก อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอเดิมบางนางบวช   และอำเภอด่านช้าง
 .ตรวจเช็คระบบสัญญาณกล้อง (CCTV) ที่ อำเภอเมือง อำเภอสามชุก อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอเดิมบางนางบวช และอำเภอด่านช้าง
.ตรวจเช็คระบบสัญญาณกล้อง (CCTV) ที่ อำเภอเมือง อำเภอสามชุก อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอเดิมบางนางบวช   และอำเภอด่านช้าง
 .ตรวจเช็คระบบสัญญาณกล้อง (CCTV) ที่ อำเภอเมือง อำเภอสามชุก อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอเดิมบางนางบวช และอำเภอด่านช้าง
.ตรวจเช็คระบบสัญญาณกล้อง (CCTV) ที่ อำเภอเมือง อำเภอสามชุก อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอเดิมบางนางบวช   และอำเภอด่านช้าง
 .ตรวจเช็คระบบสัญญาณกล้อง (CCTV) ที่ อำเภอเมือง อำเภอสามชุก อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอเดิมบางนางบวช และอำเภอด่านช้าง
ตรวจเช็คจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ สวนแตงและหน้าวัดใหม่สุวรรณภูมิ
 ตรวจเช็คจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ สวนแตงและหน้าวัดใหม่สุวรรณภูมิ
ตรวจเช็คจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ สวนแตงและหน้าวัดใหม่สุวรรณภูมิ
 ตรวจเช็คจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ สวนแตงและหน้าวัดใหม่สุวรรณภูมิ
เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับคุณลักษณะราคากลางโครงการ Smarttourism บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ   อำเภอเดิมบางนางบวช
 เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับคุณลักษณะราคากลางโครงการ Smarttourism บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับคุณลักษณะราคากลางโครงการ Smarttourism บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ   อำเภอเดิมบางนางบวช
 เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับคุณลักษณะราคากลางโครงการ Smarttourism บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับคุณลักษณะราคากลางโครงการ Smarttourism บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ   อำเภอเดิมบางนางบวช
 เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับคุณลักษณะราคากลางโครงการ Smarttourism บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
เข้าร่วมประชุมระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมประชุมระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
สำรวจจุดติดตั้งกล้องและคุมงานติดตั้งกล้อง (CCTV) ในพื้นที่ อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเมือง  และแยกบ้านกล้วย อ.ศรีประจันต์
 สำรวจจุดติดตั้งกล้องและคุมงานติดตั้งกล้อง (CCTV) ในพื้นที่ อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเมือง และแยกบ้านกล้วย อ.ศรีประจันต์
สำรวจจุดติดตั้งกล้องและคุมงานติดตั้งกล้อง (CCTV) ในพื้นที่ อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเมือง  และแยกบ้านกล้วย อ.ศรีประจันต์
 สำรวจจุดติดตั้งกล้องและคุมงานติดตั้งกล้อง (CCTV) ในพื้นที่ อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเมือง และแยกบ้านกล้วย อ.ศรีประจันต์
ช่างติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 25 จุด กล้อง 63 ตัว ในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอบางปลาม้า   อำเภอศรีประจันต์ และ อำเภอเดิมบางนางบวช และเซ็ทอัพเซิฟเวอร์เพื่อเชื่อมโยงระบบ
 ช่างติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 25 จุด กล้อง 63 ตัว ในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอบางปลาม้า อำเภอศรีประจันต์ และ อำเภอเดิมบางนางบวช และเซ็ทอัพเซิฟเวอร์เพื่อเชื่อมโยงระบบ
ช่างติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 25 จุด กล้อง 63 ตัว ในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอบางปลาม้า   อำเภอศรีประจันต์ และ อำเภอเดิมบางนางบวช และเซ็ทอัพเซิฟเวอร์เพื่อเชื่อมโยงระบบ
 ช่างติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 25 จุด กล้อง 63 ตัว ในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอบางปลาม้า อำเภอศรีประจันต์ และ อำเภอเดิมบางนางบวช และเซ็ทอัพเซิฟเวอร์เพื่อเชื่อมโยงระบบ
ช่างติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 25 จุด กล้อง 63 ตัว ในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอบางปลาม้า   อำเภอศรีประจันต์ และ อำเภอเดิมบางนางบวช และเซ็ทอัพเซิฟเวอร์เพื่อเชื่อมโยงระบบ
 ช่างติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 25 จุด กล้อง 63 ตัว ในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอบางปลาม้า อำเภอศรีประจันต์ และ อำเภอเดิมบางนางบวช และเซ็ทอัพเซิฟเวอร์เพื่อเชื่อมโยงระบบ
ช่างติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 25 จุด กล้อง 63 ตัว ในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอบางปลาม้า   อำเภอศรีประจันต์ และ อำเภอเดิมบางนางบวช และเซ็ทอัพเซิฟเวอร์เพื่อเชื่อมโยงระบบ
 ช่างติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 25 จุด กล้อง 63 ตัว ในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอบางปลาม้า อำเภอศรีประจันต์ และ อำเภอเดิมบางนางบวช และเซ็ทอัพเซิฟเวอร์เพื่อเชื่อมโยงระบบ
ช่างติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 25 จุด กล้อง 63 ตัว ในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอบางปลาม้า   อำเภอศรีประจันต์ และ อำเภอเดิมบางนางบวช และเซ็ทอัพเซิฟเวอร์เพื่อเชื่อมโยงระบบ
 ช่างติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 25 จุด กล้อง 63 ตัว ในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอบางปลาม้า อำเภอศรีประจันต์ และ อำเภอเดิมบางนางบวช และเซ็ทอัพเซิฟเวอร์เพื่อเชื่อมโยงระบบ
ช่างติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 25 จุด กล้อง 63 ตัว ในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอบางปลาม้า   อำเภอศรีประจันต์ และ อำเภอเดิมบางนางบวช และเซ็ทอัพเซิฟเวอร์เพื่อเชื่อมโยงระบบ
 ช่างติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 25 จุด กล้อง 63 ตัว ในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอบางปลาม้า อำเภอศรีประจันต์ และ อำเภอเดิมบางนางบวช และเซ็ทอัพเซิฟเวอร์เพื่อเชื่อมโยงระบบ
รับประทานอาหารร่วมกันและเลี้ยงรับข้าราชการใหม่ (กิจกรรม 3 ม ) ภายในกองแผนและงบประมาณ
 รับประทานอาหารร่วมกันและเลี้ยงรับข้าราชการใหม่ (กิจกรรม 3 ม ) ภายในกองแผนและงบประมาณ
รับประทานอาหารร่วมกันและเลี้ยงรับข้าราชการใหม่ (กิจกรรม 3 ม ) ภายในกองแผนและงบประมาณ
 รับประทานอาหารร่วมกันและเลี้ยงรับข้าราชการใหม่ (กิจกรรม 3 ม ) ภายในกองแผนและงบประมาณ
รับประทานอาหารร่วมกันและเลี้ยงรับข้าราชการใหม่ (กิจกรรม 3 ม ) ภายในกองแผนและงบประมาณ
 รับประทานอาหารร่วมกันและเลี้ยงรับข้าราชการใหม่ (กิจกรรม 3 ม ) ภายในกองแผนและงบประมาณ
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111