ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
4
ผู้เข้าชมวันนี้
31
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9385
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033425
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์ท่องเที่ยว
จำนวนผู้เข้าชม : 158   
 
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ 9-15กรกฎาคม 2561
 
งานบ้านเจ้าพระยายมราช เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชทำความสะอาดบริเวณโดยรอบบ้านเจ้าพระยายมราชและเก็บกวาดวัชพืช
 งานบ้านเจ้าพระยายมราช เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชทำความสะอาดบริเวณโดยรอบบ้านเจ้าพระยายมราชและเก็บกวาดวัชพืช
งานบ้านเจ้าพระยายมราช เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชทำความสะอาดบริเวณโดยรอบบ้านเจ้าพระยายมราชและเก็บกวาดวัชพืช
 งานบ้านเจ้าพระยายมราช เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชทำความสะอาดบริเวณโดยรอบบ้านเจ้าพระยายมราชและเก็บกวาดวัชพืช
งานคุ้มขุนแผน เจ้าหน้าที่ดำเนินการทำความสะอาดเรือนคุ้มขุนแผน ตัดหญ้ารดน้ำต้นไม้เก็บเศษวัชพืช            บริเวณโดยรอบคุ้มขุนแผน ณ คุ้มขุนแผน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
 งานคุ้มขุนแผน เจ้าหน้าที่ดำเนินการทำความสะอาดเรือนคุ้มขุนแผน ตัดหญ้ารดน้ำต้นไม้เก็บเศษวัชพืช บริเวณโดยรอบคุ้มขุนแผน ณ คุ้มขุนแผน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
งานคุ้มขุนแผน เจ้าหน้าที่ดำเนินการทำความสะอาดเรือนคุ้มขุนแผน ตัดหญ้ารดน้ำต้นไม้เก็บเศษวัชพืช            บริเวณโดยรอบคุ้มขุนแผน ณ คุ้มขุนแผน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
 งานคุ้มขุนแผน เจ้าหน้าที่ดำเนินการทำความสะอาดเรือนคุ้มขุนแผน ตัดหญ้ารดน้ำต้นไม้เก็บเศษวัชพืช บริเวณโดยรอบคุ้มขุนแผน ณ คุ้มขุนแผน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
งานให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว ที่มาเยี่ยมชมคุ้มขุนแผน ตำบลรั้วใหญ่    อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 งานให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว ที่มาเยี่ยมชมคุ้มขุนแผน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
งานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ตรวจสอบประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยปรับวางระบบการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารหลังที่ ๓ สวรรค์แห่งโลกใต้ทะเล
 งานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ตรวจสอบประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยปรับวางระบบการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารหลังที่ ๓ สวรรค์แห่งโลกใต้ทะเล
งานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ตรวจสอบประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยปรับวางระบบการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารหลังที่ ๓ สวรรค์แห่งโลกใต้ทะเล
 งานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ตรวจสอบประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยปรับวางระบบการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารหลังที่ ๓ สวรรค์แห่งโลกใต้ทะเล
การจัดทำกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องศูนย์ท่องเที่ยวและพื้นที่โดยรอบ
 การจัดทำกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องศูนย์ท่องเที่ยวและพื้นที่โดยรอบ
ศูนย์ท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2561    ณ โรงแรม แบคคัสโฮมรีสอร์ท ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ศูนย์ท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม แบคคัสโฮมรีสอร์ท ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์ท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2561    ณ โรงแรม แบคคัสโฮมรีสอร์ท ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ศูนย์ท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม แบคคัสโฮมรีสอร์ท ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์ท่องเที่ยวร่วมเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ปีที่ 4 ประจำปี 2561 ณ อาคารศูนย์ฝึกกีฬาโรงเรียนกรรณสูต อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561
 ศูนย์ท่องเที่ยวร่วมเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ปีที่ 4 ประจำปี 2561 ณ อาคารศูนย์ฝึกกีฬาโรงเรียนกรรณสูต อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561
ศูนย์ท่องเที่ยวร่วมเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ปีที่ 4 ประจำปี 2561 ณ อาคารศูนย์ฝึกกีฬาโรงเรียนกรรณสูต อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561
 ศูนย์ท่องเที่ยวร่วมเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ปีที่ 4 ประจำปี 2561 ณ อาคารศูนย์ฝึกกีฬาโรงเรียนกรรณสูต อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561
ศูนย์ท่องเที่ยวร่วมโครงการรำลึกถึงเจ้าพระยายมราชช้างป่าต้นคนสุพรรณ: 156 ปี ชาตกาลมหาอำมาตย์นายกเจ้าพระยายมราช (บ้านยะมะรัชโช) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561
 ศูนย์ท่องเที่ยวร่วมโครงการรำลึกถึงเจ้าพระยายมราชช้างป่าต้นคนสุพรรณ: 156 ปี ชาตกาลมหาอำมาตย์นายกเจ้าพระยายมราช (บ้านยะมะรัชโช) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561
ศูนย์ท่องเที่ยวร่วมโครงการรำลึกถึงเจ้าพระยายมราชช้างป่าต้นคนสุพรรณ: 156 ปี ชาตกาลมหาอำมาตย์นายกเจ้าพระยายมราช (บ้านยะมะรัชโช) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561
 ศูนย์ท่องเที่ยวร่วมโครงการรำลึกถึงเจ้าพระยายมราชช้างป่าต้นคนสุพรรณ: 156 ปี ชาตกาลมหาอำมาตย์นายกเจ้าพระยายมราช (บ้านยะมะรัชโช) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561
ศูนย์ท่องเที่ยวปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลผู้ที่มาติดต่อประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด     สุพรรณบุรี ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์
 ศูนย์ท่องเที่ยวปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลผู้ที่มาติดต่อประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์
ศูนย์ท่องเที่ยวปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลผู้ที่มาติดต่อประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด     สุพรรณบุรี ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์
 ศูนย์ท่องเที่ยวปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลผู้ที่มาติดต่อประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111