ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
7
ผู้เข้าชมวันนี้
24
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9578
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033618
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
สำนักปลัดฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 9883   
 
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
: 316   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๑๕-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๑๕-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
: 214   
-  รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด  ประจำวันที่  ๘ - ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๘ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
: 251   
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของสำนักปลัดฯ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของสำนักปลัดฯ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
: 241   
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของสำนักปลัดฯ  วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของสำนักปลัดฯ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
: 216   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัดฯ ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัดฯ ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
: 216   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัดฯ ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัดฯ ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
: 348   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัดฯ ประจำวันที่ ๒๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัดฯ ประจำวันที่ ๒๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
: 303   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัดฯ ประจำวันที่ ๙ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัดฯ ประจำวันที่ ๙ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
: 384   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัดฯ ประจำวันที่ ๒ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัดฯ ประจำวันที่ ๒ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
: 239   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัดฯ ประจำวันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัดฯ ประจำวันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
: 258   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัดฯ ประจำวันที่ ๑๘ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖