องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
ประวัตินายก อบจ.

ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงเลื่อยจักรหน้าพระลาน  จำกัด  พ.ศ. 2526 – วันที่ 30 กันยายน 2555
 • นายกเทศมนตรีตำบลหน้าพระลาน (สมัยที่ 1) พ.ศ. 2542-2543
 • นายกเทศมนตรีตำบลหน้าพระลาน (สมัยที่ 2) 16  กันยายน 2543 – 26 มกราคม 2547
 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (สมัยที่ 1) 14 มีนาคม 2547 – 13 มีนาคม 2551
 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (สมัยที่ 2) 20 เมษายน 2551 – 18 มกราคม 2555
 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (สมัยที่ 3) 17 มีนาคม 2555 – ปัจจุบัน
 • นายกสมาคมนักเรียนเก่า ผู้ปกครองและครูกรรณสูตศึกษาลัยสุพรรณบุรี  วันที่ 15 สิงหาคม 2550 – ปัจจุบัน
 • อุปนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  ตั้งแต่ พ.ศ.  2555 –  ปัจจุบัน
 • ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง ตั้งแต่ พ.ศ.  2555 –  ปัจจุบัน
 • นายกสมาคมกีฬารถจักรยานยนต์ 360 องศา  ตั้งแต่ วันที่ 11  กันยายน  พ.ศ.  2560  –  ปัจจุบัน
 • นายกสมาคมเยาวชนเงินล้านจังหวัดสุพรรณบุรี  ตั้งแต่ วันที่ 13  ธันวาคม  พ.ศ.  2560 –  ปัจจุบัน
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,588,728