องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
ประวัตินายก อบจ.

ผลงานที่สำคัญ

ผลงานที่สำคัญ

ร่วมกับบิดา มารดา และครอบครัว ช่วยกันบริจาคสมทบทุนสร้างโรงเรียนดังต่อไปนี้
1. สำนักงานการประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
      -     สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอหนองหญ้าไซ ปี 2538
      -     สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอด่านช้าง ปี 2539
2. สร้างอาคารเรียน
      -     ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
      -     โรงเรียนวัดทุ่งตาปิ่น     จังหวัดสุพรรณบุรี     ปี 2538
      -     โรงเรียนวัดด่านช้าง     จังหวัดสุพรรณบุรี     ปี 2538
      -     โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม     จังหวัดสุพรรณบุรี     ปี 2539
      -     โรงเรียนวัดบัลลังก์     จังหวัดสุพรรณบุรี     ปี 2539
      -     โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล     จังหวัดสุพรรณบุรี     ปี 2539
      -     ศาลาเอนกประสงค์โรงเรียนพุแค     จังหวัดสระบุรี     ปี 2539
      -     ศาลาจันทร์สุวรรณโรงเรียนพุแค     จังหวัดสระบุรี     ปี 2543
3. บริหารกิจการเทศบาลตำบลหน้าพระลาน
      -     ผู้ก่อตั้งชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหน้าพระลาน (15 ชุมชน)
      -     สร้างสำนักงานเทศบาลตำบลหน้าพระลาน โดยประชาชน
      -     จัดทำเทศบัญญัติ โดยประชาชน    

- บริหารกิจการเทศบาล ในโครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเทศบาล ทั่วประเทศและเมืองพัทยา เป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดสระบุรี
      -     นำเทศบาลตำบลหน้าพระลานสู่ ISO 14001
      -     ตั้งชมรมกีฬาหน้าพระลาน
      -     ตั้งชมรมหินอ่อนหน้าพระลาน (หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์)
      -     ตั้งชมรมแอโรบิคหน้าพระลาน
      -     ศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตำบลหน้าพระลาน ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2546
      -     “ยุทธศาสตร์เชิงรุกขจัดจุดเสี่ยงอันตราย” ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2546
      -     สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย “เทศบาลเมืองน่าอยู่” ปี 2544-2545
      -     ประธานชมรมกรีฑาจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2547

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,580,539