องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
ดนตรี

ภาพ..การประชุมศิลปินถิ่นสุพรรณ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561

                นายศิริ โพธินาม ประธานที่ปรึกษา นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมศิลปินถิ่นสุพรรณ โดยมี รองศาสตราจารย์จงลักษณ์ ช่างปลื้ม ที่ปรึกษาด้านวิชาการ นายก อบจ.สุพรรณบุรี, บุคลากรของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.สุพรรณบุรี และสมาคมศิลปินถิ่นสุพรรณ
ร่วมการประชุมเพื่อวางแผนการจัดการแสดงกิจกรรมศิลปินถิ่นสุพรรณ, การไหว้ครูดนตรี, การจัดทำมาตรฐานดนตรีและการขับร้องเพื่อการพัฒนายุวศิลปินสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,435,504