องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
ดนตรี

ภาพ..โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รุ่นที่ 4

                  นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รุ่นที่ 4 โดยมี นายเกษมศักดิ์  สุขาทิพย์พันธุ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 อำเภอด่านช้าง
                   โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เยาวชนและประชาชนในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ด้านการร้องเพลงไทยลูกทุ่งจากวิทยากรมืออาชีพ เพิ่มเติมความรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถพัฒนาไปสู่ระดับอาชีพได้ในอนาคต โดยดำเนินการฝึกอบรม ฯ ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 24560           
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  1,916,616