องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5,10 ตำบลทะเลบก ถึงหมู่ที่ 4 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ (ช่วงที่ 5)

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  123,456,789