ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
7
ผู้เข้าชมวันนี้
587
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8292
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1014960
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 0   
ร้องเรียนถนนชำรุด(หนักมาก)
เนื่องจากถนนสายที่ตัดผ่านระหว่างเขต อ.เดิมบางนางบวช ถึง อ.เนินขามบริเวณบ้านหนองไม้ตาย อ.เดิมบางนางบาชระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตรชำรุดหนักมากเพราะสร้างมาตั้งแต่ พศ ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักและเศรษฐกิจเลยก็ว่าได้มีรถสัญจรไปมาไม่ตำกว่า๑๐๐คันต่อวันทั้งนี้ทาง อบจ.สุพรรณบรีได้ดำเนินการซ่อมไปเมื่อประมาณปี๒๕๕๔แล้วระยะทางประมาณ ๑๕๐๐ เมตรทั้งนี้เนื่องจากยางมะตอยบางเกินและรถว่งจำนวนมากทำให้อยู่ได้ไม่ถึงปีก็พักเหมือนเดิม จึงอยากให้ทาง อบจ.เข้าไปดำเนินการแก้ไข ถ้าได้ทั้งสายก็จะยิ่งดีมาก และถ้าขยายไหล่ทางออกอีกข้างละ ๕๐ เซนก็จะเป็นการดี จึงขอร้องเรียนมา ณ โอกาสนี้
ราษฎร - 2015-12-08 เวลา 00:22:51
 
ความคิดเห็นที่ 1
ขอบพระคุณมากครับ ได้รับเรื่องและดำเนินการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับ
ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ - 2015-12-18 เวลา 11:28:58
 
 
 
รายละเอียด *
 
ชื่อ *
 
5 บวก 8 เท่ากับ *
 
 
หมายเหตุ - ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล หากตรวจสอบพบว่า มีการใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111