ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
9
ผู้เข้าชมวันนี้
596
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8301
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1014969
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 0   
อยากขอให้ช่วยทำถนนคอนกรีตที่เหลือประมาณ500เมตรคะ
คือดอฉันมีความเดือดร้อนคะ หน้าบ้านของดิฉันเป็นดินลูกรัง เวลารถวิ่งฝุ่นเข้าบ้านเต็มเลยคะ พอเวลาฝนตกดินเละ แฉะ ซึ่งถนนที่เป็นดินลูกรังที่เหลือประมาณ500เมตรคะ แต่ไม่สร้างต่อ ทั้งที่จริงแล้วก่อนสร้างคอนกรีต ต้องมีการวัดพื้นที่ก่อน มีบ้านเรือนตลอดแนวถนนลูกรัง รถจับผ่านทีฝุ่นตลบเลยคะ รบกวนประสานให้หน่อยคะ ไม่ทราบว่าต้องไปร้องเรียนที่ใครคะ ขอบคุณคะ
กนกวรรณ - 2016-06-08 เวลา 09:58:19
 
ความคิดเห็นที่ 1
เรียนคุณ กนกวรรณ ก่อนอื่น อบจ. ขอขอบคุณมากครับที่ท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ อบจ. สำหรับเรื่องถนนหน้าบ้านของท่านนั้น ขอทราบพื้นที่ ที่ท่านร้องเรียนด้วยครับ และขอทราบเบอร์ติดต่อของท่าน เพื่อที่จะได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ เพื่อทาง อบจ. จะได้ตรวจสอบว่าถนนเส้นดังกล่าวเป็นพื้นที่รับผิดชอบ ของหน่วยงานใดครับ ขอบคุณครับ
เทพทัต ธัญญเจริญ - 2016-06-16 เวลา 11:02:20
 
 
 
รายละเอียด *
 
ชื่อ *
 
3 คูณ 5 เท่ากับ *
 
 
หมายเหตุ - ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล หากตรวจสอบพบว่า มีการใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111