ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
17
ผู้เข้าชมวันนี้
122
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11303
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1035343
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 0   
น้ำมัน
ถ้าพนักงาน อบจ.เอาของไปใช้ส่วนตัว มีความผิดไหมครับ เช่นน้ำมัน เอาไปใช้ส่วนตัวไปเติมรถตัวเอง
ผู้หวังดี - 2018-06-23 เวลา 07:32:41
 
ความคิดเห็นที่ 1
ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งตรงไหนได้บ้างครับ เพราะตรงนี้เป็นกระดาน ซึ่งอาจจะมีคนรู้ตัวครับ
ผู้หวังดี - 2018-07-24 เวลา 11:54:12
 
ความคิดเห็นที่ 2
แจ้งรายละเอียดที่ไหนได้ครับ หลักฐานในการใช้น้ำมันฟรี
ผู้หวังดี - 2018-08-21 เวลา 10:53:03
 
ความคิดเห็นที่ 3
แจ้งได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี หรือหากเกรงว่าจะไม่ได้รับความยุติธรรม ท่านสามารถส่งข้อมูลให้หน่วยงานอื่นได้ครับ เช่น ปปท. ปปช. หรือศูนย์ดำรงธรรม ครับ
ทางสว่าง - 2018-08-23 เวลา 19:27:50
 
ความคิดเห็นที่ 4
ผมขอความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนได้ร่วมกันเป็นหูเป็นตาตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและแจ้งให้สำนักนายกรัฐมนตรีทราบ ที่ www.1111.go.th / ตู้ ปณ. 1111 / สายด่วน 1111
1111 - 2018-08-24 เวลา 08:33:21
 
ความคิดเห็นที่ 5
หากท่านต้องการส่งข้อมูลเอการหลักฐาน และยื่นยันผู้กระทำความผิด สามารถส่งเอกสารทางจดหมายลงทะเบียน ถึงฝ่ายนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุร เลขที่ 136 ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000 และขอแจ้งให้ทราบว่าเรามีกลไกลในการตรวจสอบ การใช้เครื่องจักรกลและรถยนต์ส่วนกลางจำนวน 60 คัน ในการติดตั้งเครื่อง GPS
แอดมิน - 2018-08-24 เวลา 09:59:55
 
ความคิดเห็นที่ 6
ขอบคุณครับ แล้วจะจัด่ส่งรายละเอียดไป แต่ถ้าส่งต้นสังกัดเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม ถึงมีที่ตรวจวัด ถ้าคนที่ตั้งใจเอาออกไป ก็จับไม่ได้อยู่ดีครับ
ผู้หวังดี - 2018-09-07 เวลา 08:50:21
 
ความคิดเห็นที่ 7
พนักงานในสังกัด กองช่าง อบจ.สุพรรณบุรี ที่นำน้ำมันฟรีไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ให้กับครอบครัวครับ
ผู้หวังดี - 2018-09-15 เวลา 11:55:03
 
ความคิดเห็นที่ 8
แจ้งไปแล้วครับ สำหรับเรื่องน้ำมัน แต่ไม่มีความคืบหน้าใดๆๆ แล้วสุดท้ายเรื่องก็เงียบ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ
ผู้หวังดี - 2018-09-25 เวลา 16:49:25
 
ความคิดเห็นที่ 9
แจ้งแล้วเกี่ยวกับเรื่องน้ำมัน ทะเบียนรถที่ใช้ และอีกหลายอย่าง แต่ทำไม ต้นสังกัดไม่ทีความคืบหน้าในส่วนนี้เลยครับ
ผู้หวังดี - 2018-09-27 เวลา 07:10:05
 
ความคิดเห็นที่ 10
ชาวนา - 2018-10-09 เวลา 19:16:18
 
 
 
รายละเอียด *
 
ชื่อ *
 
1 คูณ 8 เท่ากับ *
 
 
หมายเหตุ - ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล หากตรวจสอบพบว่า มีการใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111