ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
219
ผู้เข้าชมวันนี้
595
ผู้เข้าชมเดือนนี้
6949
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1000405
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 234   
 
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวันที่ ๑๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
 
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 		คดีมอเตอร์ไซต์หายหน้า รพ.เจ้าพระยา, คดีรถยนต์หาย, คดีคนหาย, คดีรถชน และคดีขโมยของ 		ประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดีอุปกรณ์ก่อสร้างหาย
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดีมอเตอร์ไซต์หายหน้า รพ.เจ้าพระยา, คดีรถยนต์หาย, คดีคนหาย, คดีรถชน และคดีขโมยของ ประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดีอุปกรณ์ก่อสร้างหาย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 		คดีมอเตอร์ไซต์หายหน้า รพ.เจ้าพระยา, คดีรถยนต์หาย, คดีคนหาย, คดีรถชน และคดีขโมยของ 		ประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดีอุปกรณ์ก่อสร้างหาย
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดีมอเตอร์ไซต์หายหน้า รพ.เจ้าพระยา, คดีรถยนต์หาย, คดีคนหาย, คดีรถชน และคดีขโมยของ ประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดีอุปกรณ์ก่อสร้างหาย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 		คดีมอเตอร์ไซต์หายหน้า รพ.เจ้าพระยา, คดีรถยนต์หาย, คดีคนหาย, คดีรถชน และคดีขโมยของ 		ประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดีอุปกรณ์ก่อสร้างหาย
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดีมอเตอร์ไซต์หายหน้า รพ.เจ้าพระยา, คดีรถยนต์หาย, คดีคนหาย, คดีรถชน และคดีขโมยของ ประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดีอุปกรณ์ก่อสร้างหาย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 		คดีมอเตอร์ไซต์หายหน้า รพ.เจ้าพระยา, คดีรถยนต์หาย, คดีคนหาย, คดีรถชน และคดีขโมยของ 		ประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดีอุปกรณ์ก่อสร้างหาย
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดีมอเตอร์ไซต์หายหน้า รพ.เจ้าพระยา, คดีรถยนต์หาย, คดีคนหาย, คดีรถชน และคดีขโมยของ ประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดีอุปกรณ์ก่อสร้างหาย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 		คดีมอเตอร์ไซต์หายหน้า รพ.เจ้าพระยา, คดีรถยนต์หาย, คดีคนหาย, คดีรถชน และคดีขโมยของ 		ประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดีอุปกรณ์ก่อสร้างหาย
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดีมอเตอร์ไซต์หายหน้า รพ.เจ้าพระยา, คดีรถยนต์หาย, คดีคนหาย, คดีรถชน และคดีขโมยของ ประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดีอุปกรณ์ก่อสร้างหาย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 		คดีมอเตอร์ไซต์หายหน้า รพ.เจ้าพระยา, คดีรถยนต์หาย, คดีคนหาย, คดีรถชน และคดีขโมยของ 		ประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดีอุปกรณ์ก่อสร้างหาย
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดีมอเตอร์ไซต์หายหน้า รพ.เจ้าพระยา, คดีรถยนต์หาย, คดีคนหาย, คดีรถชน และคดีขโมยของ ประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดีอุปกรณ์ก่อสร้างหาย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 		คดีมอเตอร์ไซต์หายหน้า รพ.เจ้าพระยา, คดีรถยนต์หาย, คดีคนหาย, คดีรถชน และคดีขโมยของ 		ประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดีอุปกรณ์ก่อสร้างหาย
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดีมอเตอร์ไซต์หายหน้า รพ.เจ้าพระยา, คดีรถยนต์หาย, คดีคนหาย, คดีรถชน และคดีขโมยของ ประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดีอุปกรณ์ก่อสร้างหาย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 		คดีมอเตอร์ไซต์หายหน้า รพ.เจ้าพระยา, คดีรถยนต์หาย, คดีคนหาย, คดีรถชน และคดีขโมยของ 		ประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดีอุปกรณ์ก่อสร้างหาย
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดีมอเตอร์ไซต์หายหน้า รพ.เจ้าพระยา, คดีรถยนต์หาย, คดีคนหาย, คดีรถชน และคดีขโมยของ ประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คดีอุปกรณ์ก่อสร้างหาย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มาตรวจเยี่ยม ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มาตรวจเยี่ยม ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มาตรวจเยี่ยม ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มาตรวจเยี่ยม ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาองค์กร       ตามนโยบายไทแลนด์ ๔.๐ณ โรงแรมเวิสเทิร์นแกรนด์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
 เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาองค์กร ตามนโยบายไทแลนด์ ๔.๐ณ โรงแรมเวิสเทิร์นแกรนด์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาองค์กร       ตามนโยบายไทแลนด์ ๔.๐ณ โรงแรมเวิสเทิร์นแกรนด์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
 เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาองค์กร ตามนโยบายไทแลนด์ ๔.๐ณ โรงแรมเวิสเทิร์นแกรนด์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
ช่างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม
 ช่างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม
ช่างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม
 ช่างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม
ช่างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม
 ช่างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม
ควบคุมช่างไปเดินสายไฟเบอร์ออฟติก วัดวังหว้า อ.ศรีประจันต์
 ควบคุมช่างไปเดินสายไฟเบอร์ออฟติก วัดวังหว้า อ.ศรีประจันต์
ควบคุมช่างไปเดินสายไฟเบอร์ออฟติก วัดวังหว้า อ.ศรีประจันต์
 ควบคุมช่างไปเดินสายไฟเบอร์ออฟติก วัดวังหว้า อ.ศรีประจันต์
เซตระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
 เซตระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
เซตระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
 เซตระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
เซตระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
 เซตระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ 	ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ 	ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี
การปรึกษาหารือ Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
 การปรึกษาหารือ Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
การปรึกษาหารือ Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
 การปรึกษาหารือ Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
การปรึกษาหารือ Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
 การปรึกษาหารือ Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
เข้ารับฟังโอวาทคำสั่งชี้แจงข้อระเบียบข้อบังคับ และนโยบายจากผู้บริหาร        วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
 เข้ารับฟังโอวาทคำสั่งชี้แจงข้อระเบียบข้อบังคับ และนโยบายจากผู้บริหาร วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
เข้ารับฟังโอวาทคำสั่งชี้แจงข้อระเบียบข้อบังคับ และนโยบายจากผู้บริหาร        วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
 เข้ารับฟังโอวาทคำสั่งชี้แจงข้อระเบียบข้อบังคับ และนโยบายจากผู้บริหาร วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
การประชุมติดตามและประเมินผล ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
 การประชุมติดตามและประเมินผล ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
การประชุมติดตามและประเมินผล ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
 การประชุมติดตามและประเมินผล ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111