องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรและภาคีเครือข่าย การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567

                          นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกอบจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรและภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายราชรัฐ จันทร์วงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมโครงการ ณ ไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี จัดการอบรม 2 รุ่น ดังนี้
- รุ่นที่ 1 วันที่ 4 - 5 เมษายน 2567 จำนวน 150 คน
- รุ่นที่ 2 วันที่ 18 - 19 เมษายน 2567 จำนวน 150 คน
             โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ สอน. มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม มีการพัฒนาการสื่อสาร การสั่งงาน การกระจายงาน การมอบหมายงาน รู้รัก สามัคคี และทำงานภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,252,196