องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพผู้สูงอายุ และผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรี

                        วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพผู้สูงอายุ และผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนางยุภา อรัญญไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัด และเจ้าหน้าที่สวัสดิการสังคมเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมี นายเอกพันธุ์ อำนวยพร ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพ และการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทั้งในด้านการสุขภาพกาย สุขภาพจิต และด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ ณ ที่ทำการสาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมทั้งนำคณะเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างวันที่ 23 -26 เมษายน 2567 ณ จังหวัดจันทบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,252,144