องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านสาธารณสุขภายใต้โครงการ Smart รพ.สต.

                    วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสุธี โค้วอุดมประเสริฐ สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายสมโภช ทองสุก รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี นายเทพทัพ ธัญเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ รักษาการหัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านสาธารณสุข ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานการนำนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านสาธารณสุขภายใต้โครงการ Smart รพ.สต. ณ รพ.สต.สามัคคีธรรม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็น รพ.สต. นำร่องที่มีการทดลองใช้งานระบบกระเป๋าสุขภาพอัจฉริยะ, อุปกรณ์ IOT ทางการแพทย์, ระบบ Telemedecine และระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยเพื่อนำมาวิเคราะห์และแสดงผล ซึ่งได้ทดลองใช้งานระบบมาเป็นเวลา 3 เดือนแล้ว

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,252,082