องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

                     วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ ประเพณีสงกรานต์ถือว่าเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรม ให้อยู่คู่กับสังคมไทยมีการปฏิบัติสืบทอดกันไปอย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียบประเพณีที่มีมาแต่เดิม ภายในงานจัดให้มีพิธีทำบุญ การสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ รวมถึงจัดให้มีการละเล่นพื้นบ้านชาติพันธ์ุสุพรรณบุรี อาทิ ข้าวหลามตัด การโยนลูกมะก๊อน มอญซ่อนผ้า การรำวง และการละเล่นสาดน้ำ ณ คุ้มขุนแผน (วัดแค) ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,252,251