องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

นายกบุญชู ร่วมสืบสานประเพณียกธงสงกรานต์ ชาวลาวครั่ง ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

                     วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานงานประเพณียกธงสงกรานต์ ชาวลาวครั่ง ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ และองค์การบริหารส่วน ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพระครูโกมุทสุวรรณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ เจ้าคณะตำบลบ่อกรุ ดร.อุดม โปร่งฟ้า นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมงาน ณ วัดบ่อกรุตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณียกธงสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิม ของชาวลาวครั่ง กิจกรรมภายในงานมีการประดิษฐ์พื้นธง และมีขบวนแห่ อันเป็นการถวายสักการบูชา
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยและชาวลาวครั่ง และเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณียกธงสงกรานต์ ของชาวลาวครั่ง ตำบลบ่อกรุ ให้คงอยู่สืบไป

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,251,974