ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
299
ผู้เข้าชมวันนี้
421
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8887
ผู้เข้าชมทั้งหมด
972512
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
หน่วยตรวจสอบภายใน
จำนวนผู้เข้าชม : 353   
 
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๓ - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
 
๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
 ๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
 ๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
 ๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
 ๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
 ๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
 ๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
 ๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
 ๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
  ๓) เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒ (Green for MOM ร่วมใจไทย ปลูก          ต้นไม้คืนพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน) ณ บริเวณทางเข้าหมู่ที่ ๖ ต.ศรีประจันต์ และรอบบริเวณ          วัดม่วงเจริญผล อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
  ๓) เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒ (Green for MOM ร่วมใจไทย ปลูก ต้นไม้คืนพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน) ณ บริเวณทางเข้าหมู่ที่ ๖ ต.ศรีประจันต์ และรอบบริเวณ วัดม่วงเจริญผล อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
  ๓) เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒ (Green for MOM ร่วมใจไทย ปลูก          ต้นไม้คืนพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน) ณ บริเวณทางเข้าหมู่ที่ ๖ ต.ศรีประจันต์ และรอบบริเวณ          วัดม่วงเจริญผล อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
  ๓) เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒ (Green for MOM ร่วมใจไทย ปลูก ต้นไม้คืนพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน) ณ บริเวณทางเข้าหมู่ที่ ๖ ต.ศรีประจันต์ และรอบบริเวณ วัดม่วงเจริญผล อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
  ๓) เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒ (Green for MOM ร่วมใจไทย ปลูก          ต้นไม้คืนพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน) ณ บริเวณทางเข้าหมู่ที่ ๖ ต.ศรีประจันต์ และรอบบริเวณ          วัดม่วงเจริญผล อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
  ๓) เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒ (Green for MOM ร่วมใจไทย ปลูก ต้นไม้คืนพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน) ณ บริเวณทางเข้าหมู่ที่ ๖ ต.ศรีประจันต์ และรอบบริเวณ วัดม่วงเจริญผล อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
  ๓) เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒ (Green for MOM ร่วมใจไทย ปลูก          ต้นไม้คืนพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน) ณ บริเวณทางเข้าหมู่ที่ ๖ ต.ศรีประจันต์ และรอบบริเวณ          วัดม่วงเจริญผล อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
  ๓) เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒ (Green for MOM ร่วมใจไทย ปลูก ต้นไม้คืนพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน) ณ บริเวณทางเข้าหมู่ที่ ๖ ต.ศรีประจันต์ และรอบบริเวณ วัดม่วงเจริญผล อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
๔) ตรวจติดตามงานบริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก             เฉลิมพระเกียรติ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
 ๔) ตรวจติดตามงานบริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก เฉลิมพระเกียรติ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
๔) ตรวจติดตามงานบริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก             เฉลิมพระเกียรติ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
 ๔) ตรวจติดตามงานบริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก เฉลิมพระเกียรติ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
๔) ตรวจติดตามงานบริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก             เฉลิมพระเกียรติ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
 ๔) ตรวจติดตามงานบริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก เฉลิมพระเกียรติ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
๔) ตรวจติดตามงานบริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก             เฉลิมพระเกียรติ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
 ๔) ตรวจติดตามงานบริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก เฉลิมพระเกียรติ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
  ๕) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๕) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๕) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๕) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๕) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๕) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๕) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๕) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 	  ๖) รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๕๙ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และ         ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๖) รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๕๙ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และ ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี
 	  ๖) รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๕๙ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และ         ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๖) รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๕๙ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และ ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี
 	  ๖) รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๕๙ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และ         ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๖) รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๕๙ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และ ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี
 	  ๖) รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๕๙ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และ         ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๖) รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๕๙ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และ ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๗) รวบรวมรายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙
  ๗) รวบรวมรายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙
  ๗) รวบรวมรายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙
  ๗) รวบรวมรายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙
  ๗) รวบรวมรายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙
  ๗) รวบรวมรายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙
  ๗) รวบรวมรายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙
  ๗) รวบรวมรายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙
       ๘) รวบรวมผลการตรวจติดตามโครงการก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๕๙
  ๘) รวบรวมผลการตรวจติดตามโครงการก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๕๙
       ๘) รวบรวมผลการตรวจติดตามโครงการก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๕๙
  ๘) รวบรวมผลการตรวจติดตามโครงการก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๕๙
       ๘) รวบรวมผลการตรวจติดตามโครงการก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๕๙
  ๘) รวบรวมผลการตรวจติดตามโครงการก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๕๙
       ๘) รวบรวมผลการตรวจติดตามโครงการก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๕๙
  ๘) รวบรวมผลการตรวจติดตามโครงการก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๕๙
       ๙) รับ - ส่งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  ๙) รับ - ส่งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
       ๙) รับ - ส่งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  ๙) รับ - ส่งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
       ๙) รับ - ส่งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  ๙) รับ - ส่งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
       ๙) รับ - ส่งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  ๙) รับ - ส่งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
    ๑๐) จัดทำทะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน , วัสดุคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๐
  ๑๐) จัดทำทะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน , วัสดุคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๐
    ๑๐) จัดทำทะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน , วัสดุคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๐
  ๑๐) จัดทำทะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน , วัสดุคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๐
    ๑๐) จัดทำทะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน , วัสดุคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๐
  ๑๐) จัดทำทะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน , วัสดุคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๐
    ๑๐) จัดทำทะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน , วัสดุคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๐
  ๑๐) จัดทำทะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน , วัสดุคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๐
 ๑๑) ตรวจนับวัสดุสำนักงาน , วัสดุคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ คงเหลือ ปี ๒๕๕๙
  ๑๑) ตรวจนับวัสดุสำนักงาน , วัสดุคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ คงเหลือ ปี ๒๕๕๙
 ๑๑) ตรวจนับวัสดุสำนักงาน , วัสดุคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ คงเหลือ ปี ๒๕๕๙
  ๑๑) ตรวจนับวัสดุสำนักงาน , วัสดุคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ คงเหลือ ปี ๒๕๕๙
 ๑๑) ตรวจนับวัสดุสำนักงาน , วัสดุคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ คงเหลือ ปี ๒๕๕๙
  ๑๑) ตรวจนับวัสดุสำนักงาน , วัสดุคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ คงเหลือ ปี ๒๕๕๙
 ๑๑) ตรวจนับวัสดุสำนักงาน , วัสดุคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ คงเหลือ ปี ๒๕๕๙
  ๑๑) ตรวจนับวัสดุสำนักงาน , วัสดุคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ คงเหลือ ปี ๒๕๕๙
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111