องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 2

                    วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 2 โดยมีสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นของตนเองและเป็นแกนนำให้ความรู้กับประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีในการให้บริการสาธารณะ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากอำเภอบางปลาม้า และอำเภอหนองหญ้าไซ จำนวน 100 คน

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,252,075