ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
244
ผู้เข้าชมวันนี้
207
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9212
ผู้เข้าชมทั้งหมด
986991
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองการศึกษาฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 233   
 
รายงานความก้าวหน้าของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำวันที่ ๑๕-๒๑ มกราคม ๒๕๖๑
 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยง จ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561  วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยง จ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยง จ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561  วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยง จ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
พิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการสื่อสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา และโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
 พิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการสื่อสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา และโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
พิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการสื่อสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา และโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
 พิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการสื่อสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา และโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
พิธีเปิดโครงการเรียนรู้เกษตรกรรมตามรอยพ่อหลวง โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาคม
 พิธีเปิดโครงการเรียนรู้เกษตรกรรมตามรอยพ่อหลวง โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาคม
พิธีเปิดโครงการเรียนรู้เกษตรกรรมตามรอยพ่อหลวง โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาคม
 พิธีเปิดโครงการเรียนรู้เกษตรกรรมตามรอยพ่อหลวง โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาคม
เข้าร่วมประชุมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี รุ่นอายุ 13 ปี ปีที่ 4 ประจำปี 2561 วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี รุ่นอายุ 13 ปี ปีที่ 4 ประจำปี 2561 วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าร่วมประชุมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี รุ่นอายุ 13 ปี ปีที่ 4 ประจำปี 2561 วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี รุ่นอายุ 13 ปี ปีที่ 4 ประจำปี 2561 วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
พิธีเปิดการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยน "เทศกาลแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ  ณ จังหวัดสุพรรณบุรี" (Suphanburi International Folklore Festival : SPIFF) วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
 พิธีเปิดการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยน "เทศกาลแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี" (Suphanburi International Folklore Festival : SPIFF) วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
พิธีเปิดต้อนรับเมืองเทศกาลแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ สวนเฉลิมภัทรราชินี หอคอยบรรหาร – แจ่มใส
 พิธีเปิดต้อนรับเมืองเทศกาลแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ สวนเฉลิมภัทรราชินี หอคอยบรรหาร – แจ่มใส
พิธีเปิดต้อนรับเมืองเทศกาลแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ สวนเฉลิมภัทรราชินี หอคอยบรรหาร – แจ่มใส
 พิธีเปิดต้อนรับเมืองเทศกาลแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ สวนเฉลิมภัทรราชินี หอคอยบรรหาร – แจ่มใส
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111