ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
273
ผู้เข้าชมวันนี้
303
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9270
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1002726
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
สำนักปลัดฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 258   
 
รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๑๒- ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
ทอดผ้าป่าสามัคคีก่อสร้างศูนย์ซ่อมและผลิตกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำวันที่ 12 ธันวาคม      2560 เวลา 10.00 น. ณ สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย อ. หนองหญ้าไซ จ. สุพรรณบุรี
 ทอดผ้าป่าสามัคคีก่อสร้างศูนย์ซ่อมและผลิตกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย อ. หนองหญ้าไซ จ. สุพรรณบุรี
ทอดผ้าป่าสามัคคีก่อสร้างศูนย์ซ่อมและผลิตกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำวันที่ 12 ธันวาคม      2560 เวลา 10.00 น. ณ สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย อ. หนองหญ้าไซ จ. สุพรรณบุรี
 ทอดผ้าป่าสามัคคีก่อสร้างศูนย์ซ่อมและผลิตกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย อ. หนองหญ้าไซ จ. สุพรรณบุรี
. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี “สุพรรณณิกาเกมส์” ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5    ประจำปี 2560 ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย    สุพรรณบุรี
 . พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี “สุพรรณณิกาเกมส์” ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
พิธีบวงสรวงต้นมะขามยักษ์ ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30 น. ณ คุ้มขุนแผน วัดแค   อ. เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 พิธีบวงสรวงต้นมะขามยักษ์ ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30 น. ณ คุ้มขุนแผน วัดแค อ. เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
พิธีบวงสรวงต้นมะขามยักษ์ ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30 น. ณ คุ้มขุนแผน วัดแค   อ. เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 พิธีบวงสรวงต้นมะขามยักษ์ ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30 น. ณ คุ้มขุนแผน วัดแค อ. เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดเตรียมสถานที่เพื่อถ่ายทำรายการคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า“สภากาแฟ” ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560   เวลา 15.00 o. ณ คุ้มขุนแผน วัดแค อ. เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 จัดเตรียมสถานที่เพื่อถ่ายทำรายการคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า“สภากาแฟ” ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 o. ณ คุ้มขุนแผน วัดแค อ. เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดเตรียมสถานที่เพื่อถ่ายทำรายการคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า“สภากาแฟ” ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560   เวลา 15.00 o. ณ คุ้มขุนแผน วัดแค อ. เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 จัดเตรียมสถานที่เพื่อถ่ายทำรายการคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า“สภากาแฟ” ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 o. ณ คุ้มขุนแผน วัดแค อ. เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า   (สภากาแฟ) ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ คุ้มขุนแผน วัดแค อ. เมืองสุพรรณบุรี
 จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ คุ้มขุนแผน วัดแค อ. เมืองสุพรรณบุรี
ประชุมโครงการสถานพยาบาลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2560   เวลา 09.30 น. ณ ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 ประชุมโครงการสถานพยาบาลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมโครงการสถานพยาบาลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2560   เวลา 09.30 น. ณ ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 ประชุมโครงการสถานพยาบาลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 2/2560   ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 2/2560 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา สปท. ครั้งที่ 2/2561 “เรื่องอนาคตของไทยและอาเซียนกับ   สังคมผู้สูงอายุ” ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รี   สอร์ท จ. พระนครศรีอยุทธยา
 ประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา สปท. ครั้งที่ 2/2561 “เรื่องอนาคตของไทยและอาเซียนกับ สังคมผู้สูงอายุ” ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รี สอร์ท จ. พระนครศรีอยุทธยา
. โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี กระบวนการจัดทำแผนพัฒนา (PLanningg)    ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมสองพันบุรี อ. เมืองฯ จ. สุพรรณบุรี
 . โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี กระบวนการจัดทำแผนพัฒนา (PLanningg) ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมสองพันบุรี อ. เมืองฯ จ. สุพรรณบุรี
ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ    อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111