ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
ผู้เข้าชมวันนี้
254
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11431
ผู้เข้าชมทั้งหมด
776900
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 92   
 
ภาพ..พิธีแถลงข่าวโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน เงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ดิวิชั่น ๑,๒) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ดิวิชั่น ๑,๒) ปีที่ 5 ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ ๑3 มิถุนายน ๒๕60 ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ อำเภอดอนเจดีย์
 
               นายวราวุธ  ศิลปอาชา  ประธานสโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน เงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ดิวิชั่น ๑,๒) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ดิวิชั่น ๑,๒) ปีที่ 5 ประจำปี ๒๕60 โดยมี นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี,  นายสมชาย ประเสริฐศรี รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี,นายราชันย์  ทิพเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1,นายณัฐนันท์  อุดมทรัพย์วงศ์ ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทน้ำมัน อพอลโล (ไทย) จำกัด,นายเกียรติกูล  ร่วมสุข หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ปตท.สผ.สุพรรณบุรี ร่วมแถลงข่าว ฯ พร้อมด้วย นายสกนธ์  บุญศรีสุวรรณ ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี,นายกอบชัย  พลเสน ประธานสภา อบจ.สุพรรณบุรี,     สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี,นายคณิต  คงเปีย ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี,รองปลัด อบจ,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้เชี่ยวชาญ                   ด้านการบริหารงานบุคคล,ข้าราชการ,พนักงานของ อบจ.สุพรรณบุรี, ผู้บริหารสถานศึกษา, ครู ,นักเรียน, ผู้จัดการทีม, นักกีฬา สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว ฯ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐                ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ อำเภอดอนเจดีย์   
                   โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดทำโครงการ ฯ ขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเล่นกีฬาฟุตบอลของนักเรียน และเยาวชนในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ได้มีทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ และก้าวสู่มาตรฐานสากล โดยมีรายละเอียดดังนี้
                   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันระหว่างวันที่ ๑๓ มิถุนายน - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐
                                                 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ อำเภอดอนเจดีย์
                                                 - ดิวิชั่น ๑ จำนวน ๑๓ ทีม
                                                 - ดิวิชั่น ๒ จำนวน ๑๓ ทีม
                   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันระหว่างวันที่ ๑๓ มิถุนายน - 3 กันยายน ๒๕60
                                                   ณ สนามกีฬาพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
                                                    - ดิวิชั่น ๑ จำนวน ๑๐ ทีม
                                                    - ดิวิชั่น ๒ จำนวน ๑๐ ทีม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111