ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
256
ผู้เข้าชมวันนี้
419
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11471
ผู้เข้าชมทั้งหมด
924213
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 197   
 
ภาพ..พิธีแถลงข่าวโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน เงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ดิวิชั่น ๑,๒) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ดิวิชั่น ๑,๒) ปีที่ 5 ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ ๑3 มิถุนายน ๒๕60 ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ อำเภอดอนเจดีย์
 
               นายวราวุธ  ศิลปอาชา  ประธานสโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน เงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ดิวิชั่น ๑,๒) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ดิวิชั่น ๑,๒) ปีที่ 5 ประจำปี ๒๕60 โดยมี นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี,  นายสมชาย ประเสริฐศรี รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี,นายราชันย์  ทิพเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1,นายณัฐนันท์  อุดมทรัพย์วงศ์ ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทน้ำมัน อพอลโล (ไทย) จำกัด,นายเกียรติกูล  ร่วมสุข หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ปตท.สผ.สุพรรณบุรี ร่วมแถลงข่าว ฯ พร้อมด้วย นายสกนธ์  บุญศรีสุวรรณ ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี,นายกอบชัย  พลเสน ประธานสภา อบจ.สุพรรณบุรี,     สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี,นายคณิต  คงเปีย ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี,รองปลัด อบจ,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้เชี่ยวชาญ                   ด้านการบริหารงานบุคคล,ข้าราชการ,พนักงานของ อบจ.สุพรรณบุรี, ผู้บริหารสถานศึกษา, ครู ,นักเรียน, ผู้จัดการทีม, นักกีฬา สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว ฯ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐                ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ อำเภอดอนเจดีย์   
                   โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดทำโครงการ ฯ ขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเล่นกีฬาฟุตบอลของนักเรียน และเยาวชนในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ได้มีทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ และก้าวสู่มาตรฐานสากล โดยมีรายละเอียดดังนี้
                   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันระหว่างวันที่ ๑๓ มิถุนายน - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐
                                                 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ อำเภอดอนเจดีย์
                                                 - ดิวิชั่น ๑ จำนวน ๑๓ ทีม
                                                 - ดิวิชั่น ๒ จำนวน ๑๓ ทีม
                   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันระหว่างวันที่ ๑๓ มิถุนายน - 3 กันยายน ๒๕60
                                                   ณ สนามกีฬาพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
                                                    - ดิวิชั่น ๑ จำนวน ๑๐ ทีม
                                                    - ดิวิชั่น ๒ จำนวน ๑๐ ทีม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111