ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
9
ผู้เข้าชมวันนี้
109
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12642
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1019310
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองช่าง
จำนวนผู้เข้าชม : 918   
 
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๑๗-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
 
ควบคุมงานสร้างสะพานเหล็กหมู่ที่ 5 ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า
 ควบคุมงานสร้างสะพานเหล็กหมู่ที่ 5 ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า
ควบคุมงานสร้างสะพานเหล็กหมู่ที่ 5 ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า
 ควบคุมงานสร้างสะพานเหล็กหมู่ที่ 5 ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า
งานเปลี่ยนรางสไลด์ ใบมีดรถเกลี่ยดิน ที่ อบต.เขาพระ
 งานเปลี่ยนรางสไลด์ ใบมีดรถเกลี่ยดิน ที่ อบต.เขาพระ
งานเปลี่ยนรางสไลด์ ใบมีดรถเกลี่ยดิน ที่ อบต.เขาพระ
 งานเปลี่ยนรางสไลด์ ใบมีดรถเกลี่ยดิน ที่ อบต.เขาพระ
งานซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และรถอิเซกิ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
 งานซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และรถอิเซกิ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
งานซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และรถอิเซกิ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
 งานซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และรถอิเซกิ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
ชุดรถเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงาน อบต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ
 ชุดรถเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงาน อบต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ
ชุดรถเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงาน อบต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ
 ชุดรถเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงาน อบต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ
ชุดรถเกรดชุดที่ 2 ปฏิบัติงาน อบต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง
 ชุดรถเกรดชุดที่ 2 ปฏิบัติงาน อบต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง
ชุดรถเกรดชุดที่ 2 ปฏิบัติงาน อบต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง
 ชุดรถเกรดชุดที่ 2 ปฏิบัติงาน อบต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง
ตรวจงานถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านหนองเพียร ต.บางงาม-หมู่ที่ 4 ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์
 ตรวจงานถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านหนองเพียร ต.บางงาม-หมู่ที่ 4 ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์
ตรวจงานถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านหนองเพียร ต.บางงาม-หมู่ที่ 4 ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์
 ตรวจงานถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านหนองเพียร ต.บางงาม-หมู่ที่ 4 ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอรับการสนับสนุนรถซิตี้ทัวร์คันที่ 2-3 รับนักท่องเที่ยวเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอรับการสนับสนุนรถซิตี้ทัวร์คันที่ 2-3 รับนักท่องเที่ยวเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอรับการสนับสนุนรถซิตี้ทัวร์คันที่ 2-3 รับนักท่องเที่ยวเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอรับการสนับสนุนรถซิตี้ทัวร์คันที่ 2-3 รับนักท่องเที่ยวเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ร่วมโครงการ Walk Rally & Bilding ณ เดอะริเวอร์แควพาราไดซ์ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ระหว่าง 17-18 ส.ค.58
 ร่วมโครงการ Walk Rally & Bilding ณ เดอะริเวอร์แควพาราไดซ์ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ระหว่าง 17-18 ส.ค.58
ร่วมโครงการ Walk Rally & Bilding ณ เดอะริเวอร์แควพาราไดซ์ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ระหว่าง 17-18 ส.ค.58
 ร่วมโครงการ Walk Rally & Bilding ณ เดอะริเวอร์แควพาราไดซ์ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ระหว่าง 17-18 ส.ค.58
ร่วมพิธีเปิดโครงการ อบจ.สุพรรณบุรี Smart kids Show ประกวดเต้น Cover dance ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
 ร่วมพิธีเปิดโครงการ อบจ.สุพรรณบุรี Smart kids Show ประกวดเต้น Cover dance ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ร่วมพิธีเปิดโครงการ อบจ.สุพรรณบุรี Smart kids Show ประกวดเต้น Cover dance ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
 ร่วมพิธีเปิดโครงการ อบจ.สุพรรณบุรี Smart kids Show ประกวดเต้น Cover dance ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
อบรมการจัดซื้อจัดจ้างแบบ e-market และ e-biding ณ โรงแรมสองพันบุรี 21 ส.ค.58
 อบรมการจัดซื้อจัดจ้างแบบ e-market และ e-biding ณ โรงแรมสองพันบุรี 21 ส.ค.58
อบรมการจัดซื้อจัดจ้างแบบ e-market และ e-biding ณ โรงแรมสองพันบุรี 21 ส.ค.58
 อบรมการจัดซื้อจัดจ้างแบบ e-market และ e-biding ณ โรงแรมสองพันบุรี 21 ส.ค.58
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111