องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
นายกอบจ.พบประชาชน
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๘ กันยายน ๒๕๖๑
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๑ กันยายน ๒๕๖๑
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
12 3 4
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  123,456,789