ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
9
ผู้เข้าชมวันนี้
263
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11212
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1017880
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประชาสัมพันธ์ข่าวกรณีมาตรการจำกัดส่งออกยางพารา (AETS) ในช่วยต้นปี ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสมัครในงานประกวดธิดาดอนเจดีย์ ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕๖๒ (เ...
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ขอเชิญชวนร่วมโครงการ"ร่วมสร้างฝันให้เด็กไทย" ระหว่างวันที่ 10-20 มกราคม 2562 ณ สถานแสดงพัน...
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
ภาพ..งานวันรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..งานวันรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ...
ร่วมงาน “ชอล์กสีสังสรรค์ ครูสุพรรณบุรี” เขต 2 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 อำเภออู่ทอง
ร่วมงาน “ชอล์กสีสังสรรค์ ครูสุพรรณบุรี” เขต 2 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ...
ภาพ..พิธีวันครู ประจำปี 2562 เมื่อวัน 16 มกราคม 2562 ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง
ภาพ..พิธีวันครู ประจำปี 2562 เมื่อวัน 16 มกราคม 2562 ณ โดมเอนกประสงค...
ภาพ..การจับหมายเลขผู้เข้าประกวดธิดาดอนเจดีย์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..การจับหมายเลขผู้เข้าประกวดธิดาดอนเจดีย์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที...
ข้อมูลทั้งหมด
ภาพ..การประชุมศิลปินถิ่นสุพรรณ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561
ภาพ..การประชุมศิลปินถิ่นสุพรรณ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561
ภาพ..อบจ.สุพรรณบุรี มอบเสื้อและสมทบทุนให้กำลังใจผู้เข้าประกวดแข่งขันร้องเพลงรายการไมค์ทองคำเด็ก
ภาพ..อบจ.สุพรรณบุรี มอบเสื้อและสมทบทุนให้กำลังใจผู้เข้าประกวดแข่งขันร้อ...
ข้อมูลทั้งหมด
ภาพ..ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจง โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ภาพ..ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจง โครงการ 1 หมู่บ้าน ...
ภาพ..พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดวรจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ สนามฟุตบอล ของ WC อะคาเดมี วัดวรจันทร์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดวรจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่กา...
ข้อมูลทั้งหมด
ภาพ..โครงการกาชาดห่วงใยผู้สูงวัย ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ บ้านพักคนชราบ้านเกาะแก้ว อำเภอสองพี่น้อง
ภาพ..โครงการกาชาดห่วงใยผู้สูงวัย ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวั...
ภาพ..พิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน กิจกรรมส่งเสริมต้านยาเสพติด SUPHANBURI TO BE NUMBER ONE “เยาวชนต้นแบบเก่งและดี” จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562 (TO BE NUMBER ONE IDOL SUPHANBURI) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน กิจกรรมส่งเสริมต้านย...
ข้อมูลทั้งหมด
ภาพ..ร่วมงานวันรวมใจสายสัมพันธ์ร้านอาหาร “รวมพล คนเคาะกระทะ ครั้งที่ 13” เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ สนามเพอร์เฟคฟิลด์ ถนนอาทิวราห์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..ร่วมงานวันรวมใจสายสัมพันธ์ร้านอาหาร “รวมพล คนเคาะกระทะ ครั้งท...
ภาพ..โครงการกาชาดห่วงใยผู้สูงวัย ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ณ วัดกลาง ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า
ภาพ..โครงการกาชาดห่วงใยผู้สูงวัย ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวั...
หนังสือราชการ

ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place R...
2019-01-21
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ...
2019-01-21
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place R...
2019-01-21
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ...
2019-01-21
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง AC โดยดำเนินการเร...
2019-01-21
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111