องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
ประวัตินายก อบจ.

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายบุญชู   นามสกุล  จันทร์สุวรรณ

เกิดเมื่อวันที่  29   มีนาคม  พ.ศ.  2500

สถานที่เกิดบ้านเลขที่   98 หมู่ที่   6  ตำบลหนองสะเดา  อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี

ภูมิลำเนาบ้านเลขที่   54 หมู่ที่   2  ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี บ้านเลขที่  235/29  หมู่ 4  ตำบลสนามชัย  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
(ที่อยู่ปัจจุบัน)

บิดาชื่อ  นายดิน  นามสกุล  จันทร์สุวรรณ อาชีพ ทำฟาร์มโค  (อำเภอด่านช้าง) ที่อยู่  927  หมู่ที่  18   ตำบลหนองมะค่าโมง   อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี

มารดาชื่อ นางพวน  นามสกุล  จันทร์สุวรรณ  (ถึงแก่กรรมแล้ว)

พี่ชายชื่อ นายสุชาติ  นามสกุล  จันทร์สุวรรณ อาชีพ  ประกอบธุรกิจโรงสีข้าว (อำเภอเดิมบางนางบวช) ที่อยู่  132  หมู่ที่ 5  ตำบลเดิมบางนางบวช  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรีภรรยาชื่อ นางสมฤดี  นามสกุล  จันทร์สุวรรณ อาชีพ  ธุรกิจส่วนตัว ที่อยู่  54  หมู่ที่  2   ตำบลหน้าพระลาน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี

ตำแหน่งทางสังคม- นายกเทศมนตรีตำบลหน้าพระลาน  จังหวัดสระบุรี -  ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดสระบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว>

บุตร 3 คน1. นายจิตวัฒน์                 จันทร์สุวรรณ     ศึกษาที่ ประเทศญี่ปุ่น 2. นางสาวโชษิตา           จันทร์สุวรรณ     ศึกษาที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  กรุงเทพฯ 3. เด็กชายวันธรรมนูญ    จันทร์สุวรรณ     ศึกษาที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  123,456,789