ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
ผู้เข้าชมวันนี้
24
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9578
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033618
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองช่าง
จำนวนผู้เข้าชม : 1001   
 
รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๒๘ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
 
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบจ.งานเข้าแบบคานชั้นรับพื้นหลังคา,งานเทพื้น คสล.ช่องลิฟท์,งานก่ออิฐฉาบปูน
 ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบจ.งานเข้าแบบคานชั้นรับพื้นหลังคา,งานเทพื้น คสล.ช่องลิฟท์,งานก่ออิฐฉาบปูน
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบจ.งานเข้าแบบคานชั้นรับพื้นหลังคา,งานเทพื้น คสล.ช่องลิฟท์,งานก่ออิฐฉาบปูน
 ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบจ.งานเข้าแบบคานชั้นรับพื้นหลังคา,งานเทพื้น คสล.ช่องลิฟท์,งานก่ออิฐฉาบปูน
ให้การสนับสนุนรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 42 ที่นั่ง พานักเรียนโรงเรียนอู่ทอง ไปร่วมแข่งขันรายการชิงช้าสวรรค์ที่เวิคพ้อยท์
 ให้การสนับสนุนรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 42 ที่นั่ง พานักเรียนโรงเรียนอู่ทอง ไปร่วมแข่งขันรายการชิงช้าสวรรค์ที่เวิคพ้อยท์
ให้การสนับสนุนรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 42 ที่นั่ง พานักเรียนโรงเรียนอู่ทอง ไปร่วมแข่งขันรายการชิงช้าสวรรค์ที่เวิคพ้อยท์
 ให้การสนับสนุนรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 42 ที่นั่ง พานักเรียนโรงเรียนอู่ทอง ไปร่วมแข่งขันรายการชิงช้าสวรรค์ที่เวิคพ้อยท์
ควบคุมงานสร้างถนน คสล.สายหนองกระเถาว์หมู่ที่ 4 ต.ดอนเจดีย์-หมู่ที่ 10 ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์
 ควบคุมงานสร้างถนน คสล.สายหนองกระเถาว์หมู่ที่ 4 ต.ดอนเจดีย์-หมู่ที่ 10 ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์
ควบคุมงานสร้างถนน คสล.สายหนองกระเถาว์หมู่ที่ 4 ต.ดอนเจดีย์-หมู่ที่ 10 ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์
 ควบคุมงานสร้างถนน คสล.สายหนองกระเถาว์หมู่ที่ 4 ต.ดอนเจดีย์-หมู่ที่ 10 ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์
ควบคุมงานสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 ต.ศรีสำราญ-ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง
 ควบคุมงานสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 ต.ศรีสำราญ-ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง
ควบคุมงานสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 ต.ศรีสำราญ-ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง
 ควบคุมงานสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 ต.ศรีสำราญ-ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง
งานเจาะทดสอบความแน่นดินถมในสนามโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal หมู่ที่ 9 ต.หนองหญ้าไซ-หมู่ 5 ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ
 งานเจาะทดสอบความแน่นดินถมในสนามโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal หมู่ที่ 9 ต.หนองหญ้าไซ-หมู่ 5 ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ
งานเจาะทดสอบความแน่นดินถมในสนามโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal หมู่ที่ 9 ต.หนองหญ้าไซ-หมู่ 5 ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ
 งานเจาะทดสอบความแน่นดินถมในสนามโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal หมู่ที่ 9 ต.หนองหญ้าไซ-หมู่ 5 ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ
ชุดรถเกรดชุดที่ 2 ปฏิบัติงาน อบต.ทุงคอก อ.สองพี่น้อง
 ชุดรถเกรดชุดที่ 2 ปฏิบัติงาน อบต.ทุงคอก อ.สองพี่น้อง
ชุดรถเกรดชุดที่ 2 ปฏิบัติงาน อบต.ทุงคอก อ.สองพี่น้อง
 ชุดรถเกรดชุดที่ 2 ปฏิบัติงาน อบต.ทุงคอก อ.สองพี่น้อง
ชุดรถเกรดชุดที่ 3 ปฏิบัติงาน อบต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช
 ชุดรถเกรดชุดที่ 3 ปฏิบัติงาน อบต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช
ชุดรถเกรดชุดที่ 3 ปฏิบัติงาน อบต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช
 ชุดรถเกรดชุดที่ 3 ปฏิบัติงาน อบต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช
ตรวจงานถนน คสล.หมู่ ต.หนองสาหร่าย-หมู่ 2 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ ช่วงที่ 4
 ตรวจงานถนน คสล.หมู่ ต.หนองสาหร่าย-หมู่ 2 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ ช่วงที่ 4
ตรวจงานถนน คสล.หมู่ ต.หนองสาหร่าย-หมู่ 2 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ ช่วงที่ 4
 ตรวจงานถนน คสล.หมู่ ต.หนองสาหร่าย-หมู่ 2 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ ช่วงที่ 4
ตรวจงานถนนลาดยาง Cape Seal หไมู่ที่ 9 ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง-ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง ช่วงที่ 2
 ตรวจงานถนนลาดยาง Cape Seal หไมู่ที่ 9 ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง-ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง ช่วงที่ 2
ตรวจงานถนนลาดยาง Cape Seal หไมู่ที่ 9 ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง-ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง ช่วงที่ 2
 ตรวจงานถนนลาดยาง Cape Seal หไมู่ที่ 9 ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง-ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง ช่วงที่ 2
ตรวจงานถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกฯ สายบ้านดอนสุโขหมู่ที่ 5 ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง
 ตรวจงานถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกฯ สายบ้านดอนสุโขหมู่ที่ 5 ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง
ตรวจงานถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกฯ สายบ้านดอนสุโขหมู่ที่ 5 ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง
 ตรวจงานถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกฯ สายบ้านดอนสุโขหมู่ที่ 5 ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111