ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
6
ผู้เข้าชมวันนี้
24
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9578
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033618
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองช่าง
จำนวนผู้เข้าชม : 572   
 
รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๒๖-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
 
ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ 1 ต.วังน้ำเย็น อ.บางปลาม้า-ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง
 ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ 1 ต.วังน้ำเย็น อ.บางปลาม้า-ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง
ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ 1 ต.วังน้ำเย็น อ.บางปลาม้า-ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง
 ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ 1 ต.วังน้ำเย็น อ.บางปลาม้า-ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบจ.งานเดินท่อไฟฟ้าชั้น 3 งานโครงสร้างชั้น 3
 ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบจ.งานเดินท่อไฟฟ้าชั้น 3 งานโครงสร้างชั้น 3
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบจ.งานเดินท่อไฟฟ้าชั้น 3 งานโครงสร้างชั้น 3
 ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบจ.งานเดินท่อไฟฟ้าชั้น 3 งานโครงสร้างชั้น 3
ควบคุมงานปููยางแอสฟัลท์ ถนนลาดยางแอสฟัลบท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 4 ,2 ต.สวนแตง อ.เมือง
 ควบคุมงานปููยางแอสฟัลท์ ถนนลาดยางแอสฟัลบท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 4 ,2 ต.สวนแตง อ.เมือง
ควบคุมงานปููยางแอสฟัลท์ ถนนลาดยางแอสฟัลบท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 4 ,2 ต.สวนแตง อ.เมือง
 ควบคุมงานปููยางแอสฟัลท์ ถนนลาดยางแอสฟัลบท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 4 ,2 ต.สวนแตง อ.เมือง
งานเก็บรื้อ-จัดส่งคืนขาตั้งพวงมาลาจากบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนำไปส่งที่อำเภอดอนเจดีย์
 งานเก็บรื้อ-จัดส่งคืนขาตั้งพวงมาลาจากบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนำไปส่งที่อำเภอดอนเจดีย์
งานเก็บรื้อ-จัดส่งคืนขาตั้งพวงมาลาจากบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนำไปส่งที่อำเภอดอนเจดีย์
 งานเก็บรื้อ-จัดส่งคืนขาตั้งพวงมาลาจากบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนำไปส่งที่อำเภอดอนเจดีย์
งานจัดสถานที่ ปูฟลอร์งานแถลงข่าวการแข่งขันโมโตครอส ณ สนาม ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์
 งานจัดสถานที่ ปูฟลอร์งานแถลงข่าวการแข่งขันโมโตครอส ณ สนาม ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์
งานจัดสถานที่ ปูฟลอร์งานแถลงข่าวการแข่งขันโมโตครอส ณ สนาม ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์
 งานจัดสถานที่ ปูฟลอร์งานแถลงข่าวการแข่งขันโมโตครอส ณ สนาม ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์
ชุดรถเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงาน อบต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ
 ชุดรถเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงาน อบต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ
ชุดรถเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงาน อบต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ
 ชุดรถเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงาน อบต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ
ภารกิจรดน้ำดับฝุ่นสนามแข่งขันโมโตครอส ณ บ้านหนองไผ่ล้อม ระหว่างวันที่ 30 ต.ค.-1 พ.ย.58 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์
 ภารกิจรดน้ำดับฝุ่นสนามแข่งขันโมโตครอส ณ บ้านหนองไผ่ล้อม ระหว่างวันที่ 30 ต.ค.-1 พ.ย.58 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์
ภารกิจรดน้ำดับฝุ่นสนามแข่งขันโมโตครอส ณ บ้านหนองไผ่ล้อม ระหว่างวันที่ 30 ต.ค.-1 พ.ย.58 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์
 ภารกิจรดน้ำดับฝุ่นสนามแข่งขันโมโตครอส ณ บ้านหนองไผ่ล้อม ระหว่างวันที่ 30 ต.ค.-1 พ.ย.58 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์
รถฟาร์มแทรกเตอร์ 5610 ปฏิบัติงานสนามโมโตครอส ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์
 รถฟาร์มแทรกเตอร์ 5610 ปฏิบัติงานสนามโมโตครอส ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์
รถฟาร์มแทรกเตอร์ 5610 ปฏิบัติงานสนามโมโตครอส ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์
 รถฟาร์มแทรกเตอร์ 5610 ปฏิบัติงานสนามโมโตครอส ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์
ร่วมงานการแข่งขันโมโตครอส สุพรรณบุรีมอเตอร์สปร์ตแลนด์ ที่สนามบ้านหนองไผ่ล้อม ต.สระกระโจม
 ร่วมงานการแข่งขันโมโตครอส สุพรรณบุรีมอเตอร์สปร์ตแลนด์ ที่สนามบ้านหนองไผ่ล้อม ต.สระกระโจม
ร่วมงานการแข่งขันโมโตครอส สุพรรณบุรีมอเตอร์สปร์ตแลนด์ ที่สนามบ้านหนองไผ่ล้อม ต.สระกระโจม
 ร่วมงานการแข่งขันโมโตครอส สุพรรณบุรีมอเตอร์สปร์ตแลนด์ ที่สนามบ้านหนองไผ่ล้อม ต.สระกระโจม
ร่วมงานพิธีเปิดเส้นทางลูกทุ่งเมืองสุพรรณบุรี ประจำปี 2559 ณ วัดหนองเพียร อ.ศรีประจันต์
 ร่วมงานพิธีเปิดเส้นทางลูกทุ่งเมืองสุพรรณบุรี ประจำปี 2559 ณ วัดหนองเพียร อ.ศรีประจันต์
ร่วมงานพิธีเปิดเส้นทางลูกทุ่งเมืองสุพรรณบุรี ประจำปี 2559 ณ วัดหนองเพียร อ.ศรีประจันต์
 ร่วมงานพิธีเปิดเส้นทางลูกทุ่งเมืองสุพรรณบุรี ประจำปี 2559 ณ วัดหนองเพียร อ.ศรีประจันต์
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111