องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..งานวันคล้ายวันเกิด นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ บ้านจันทร์สุวรรณ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

นายจองชัย  เที่ยงธรรม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม,นายวราวุธ  ศิลปอาชา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และประธานสโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี,นายเสมอกัน  เที่ยงธรรม, นายนพดล  มาตรศรี และนายสรชัด  สุจิตต์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดสุพรรณบุรี,นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี,ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี,นายพิภพ บุญธรรม และ นายทรงพล  ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี,หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดสุพรรณบุรี, นายสุวัตน์  จันทร์สว่าง รองนายก อบจ.สุพรรณบุรี,คณะผู้บริหาร,ประธานสภา อบจ.,สมาชิกสภา  อบจ.,ปลัด อบจ.,รองปลัด อบจ.,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการของ อบจ.สุพรรณบุรี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป  ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ บ้านจันทร์สุวรรณ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,656,774