องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..โครงการมหกรรมการเกษตร - อุตสาหกรรม (ประกวดโคพันธุ์อเมริกันบราห์มันและโคเนื้อพันธ์กำแพงแสน) BEEF EXPO SUPHAN BURI 2018 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอด่า

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดทำโครงการมหกรรมการเกษตร - อุตสาหกรรม (ประกวดโคพันธุ์อเมริกันบราห์มันและโคเนื้อพันธ์กำแพงแสน)  BEEF EXPO SUPHAN BURI 2018 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอด่านช้าง อำเภอด่านช้าง เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค  มีการปรับปรุง     สายพันธุ์ ระบบการเลี้ยง รวมถึงการทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานนำมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว      กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น                   โดยมีรายละเอียดดังนี้
                   วันที่ 30 มีนาคม 2561
                   นายกิจชัย  กุลสัมฤทธิ์ นายอำเภอด่านช้าง,นายคณิต  คงเปีย ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี,หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอด่านช้าง ร่วมขบวนอันเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                   วันที่ 31 มีนาคม 2561
                   นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการมหกรรมการเกษตร - อุตสาหกรรม (ประกวดโคพันธุ์อเมริกันบราห์มันและโคเนื้อพันธ์กำแพงแสน) BEEF EXPO SUPHAN BURI 2018 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายเสมอกัน เที่ยงธรรม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี,นายกิจชัย  กุลสัมฤทธิ์ นายอำเภอด่านช้าง,นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี ,นายภูวสิษฐ์  บวรธีรเศรษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี,หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอด่านช้างนายจรัลชัย  จันทร์สุวรรณ  สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ และพนักงานของ       อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอด่านช้าง               
                    วันที่ 1 เมษายน 2561
                   นายกิจชัย กุลสัมฤทธิ์ นายอำเภอด่านช้าง เป็นประธานในพิธี ปิดโครงการฯ และมีพิธีมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีผลการประกวดดังนี้
                   1. รางวัลโคพันธุ์ผสมอเมริกันบราห์มัน เพศเมีย ได้แก่ นายถาวร  คงไทย จาก WU cattle
 จังหวัดชัยนาท
                   2. รางวัลโคพันธุ์ผสมอเมริกันบราห์มัน เพศเมีย ได้แก่ นายอาดิล  ชลธี  จาก ชลธี ฟาร์ม จังหวัดกระบี่
                   3. รางวัลโคพันธุ์ผสมอเมริกันบราห์มัน เพศผู้ ได้แก่ นายมนัส  เรียบร้อย จาก M&S สมบัติ ฟาร์ม จังหวัดนครปฐม
                   4. รางวัลโคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน เพศเมีย สีเทา ได้แก่ นายธนพงศ์  จันทร์สุวรรณ 
จาก จันทร์สุวรรณ ฟาร์ม จังหวัดสุพรรณบุรี
                   5. รางวัลโคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน เพศผู้ สีเทา ได้แก่ นายทศพล  บุญแถม จาก ชลแดน บาร์หมัน ฟาร์ม จังหวัดเพชรบูรณ์
                   6. รางวัลโคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน เพศเมีย สีแดง ได้แก่ นายภราดร  เคนไชยวงศ์ จาก โชควาสนา ฟาร์ม จังหวัดนครพนม
                   7. รางวัลโคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน เพศผู้ สีแดง ได้แก่ คุณจารึก ชัชวาลย์ จาก RKC ฟาร์ม
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,667,106