องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..พิธีทำบุญตักบาตรงาน “นุ่งโจงห่มสไบ ชวนแต่งไทยไปทำบุญ @ สุพรรณบุรี” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

                   นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร  งาน “นุ่งโจงห่มสไบ ชวนแต่งไทยไปทำบุญ @ สุพรรณบุรี” โดยมี นายวราวุธ  ศิลปอาชา อดีตรัฐมนตรีช่วย      ว่าการกระทรวงคมนาคม และประธานสโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี และภรรยา,นายสรชัด สุจิตต์     อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดสุพรรณบุรี,นางจุฬารัตน์  วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี,นายพิภพ  บุญธรรม,นายทรงพล  ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี,หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี,นายคณิต  คงเปีย ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี,นายกอบชัย  พลเสน ประธานสภา อบจ.สุพรรณบุรี,สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการของ อบจ.สุพรรณบุรี และประชาชนทั่วไป        ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ          สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเฉลิมพระชนมพรรษา 63 พรรษา และร่วมสืบสานเอกลักษณ์มรดกไทย ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2528 กำหนดให้วันที่           2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,667,149