องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี

กิจกรรม

งานแถลงข่าวการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์

                      นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายกฤตยศ เกษมสุขรองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทนปลัด อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2562 และมอบเงินสนับสนุนการจัดงานฯ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และส่งเสริมการท่องเที่ยว  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวฯ
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดการประกวดธิดาดอนเจดีย์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เวทีศิลปวัฒนธรรม หน้าองค์พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ และจัดกิจกรรมการละเล่นบิงโก เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาด และสาธารณกุศล รวมทั้งสนับสนุน
การจัดงานด้านอื่น ๆ ภายในงาน

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  123,456,789