องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
กิจกรรม

ภาพ..ไหว้สักการะศาลพระภูมิ เจ้าที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

               นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นายสมคิด ปทุมสูติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นายปรีชา มีสมศักดิ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, ปลัดวิทยา บุณยพัชรินทร์ ผู้ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี,นายภูษิต รุ่งโรจน์ชัยพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นางพจมาลย์ ปริ่มปานรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมไหว้สักการะศาลพระภูมิ เจ้าที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  123,456,789