องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
 
กิจกรรม

ภาพ..การตรวจสุขภาพประจำปี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                     นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นายกฤตยศ เกษมสุข นางพจมาลย์ ปริ่มปาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับหน่วยงานราชการและสถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความเสี่ยงของโรค ภาวะต่าง ๆ ที่ยังไม่แสดงอาการ และส่งเสริมสุขภาพบุคลากรวัยทำงาน

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,847,244