องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
 
กิจกรรม

ภาพ..ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทองอย่างยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC) เป็นเครื่องมือ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมขุนไกร โรงแรมสองพันบุรี อำเภอ

             นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ, เจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ศูนย์การท่องเที่ยว ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทองอย่างยั่งยืน
โดยใช้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC) เป็นเครื่องมือ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมขุนไกร โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,847,128