องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
 
กิจกรรม

ภาพ..โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์การแห่งการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                           หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมโครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์การแห่งการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ยกระดับการปฏิบัติงาน รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการทำงาน การให้บริการ การตอบสนองความต้องการและทิศทางขององค์กร เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,806,847