องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
 
กิจกรรม

ภาพ..พิธีเปิดโครงการอบรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

                 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดทำโครงการฯ ขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สร้างความรู้ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,847,072