องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..พิธีเปิดโครงการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชาติพันธุ์ จังหวัดสุพรรณบุรี “เรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี

               นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายกฤตยศ เกษมสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชาติพันธุ์ จังหวัดสุพรรณบุรี “เรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นหลังมองเห็นความสำคัญของรากเหง้าทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นตนเอง และเพื่อให้เยาวชน ประชาชนได้ตระหนักและเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชุมชนของท้องถิ่นตนเอง

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  123,456,789