องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..กิจกรรมคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                      นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานกิจกรรมคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี, นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง นายสมคิด ปทุมสูติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ, บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                   จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมฯ ขึ้น เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารภาคเอกชน ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการระหว่างหน่วยงาน

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,667,136