องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี ด้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 28 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

                    นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี ด้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 28โดยมี นายสุชาติ กลิ่นจุ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี ด้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 28 ขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนการเกษตรทฤษฎีใหม่ และได้เรียนรู้ปรัชญาของโครงการในพระราชดำริให้มากขึ้น เป็นการสนองนโยบายสำนึกความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม

 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,656,698