องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..งานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี และ บริเวณหน้าปั้มเชลล์ แยกแขวางการทางสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

                        นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย
นายกอบชัย พลเสน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี และ บริเวณหน้าปั้มเชลล์ แยกแขวางการทางสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยจัดงานระหว่างวันที่ 18 – 29 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นอันดีงามสืบทอดความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยกับชาวไทยเสื้อสายจีน และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,667,149