องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                        นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย
นายศิริ โพธินาม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นายภูษิต รุ่งโรจน์ชัยพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นายกฤตยศ เกษมสุข นางพจมาลย์ ปริ่มปาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี,

หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, ตัวแทนคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่, ตัวแทนผู้นำกลุ่มในชุมชน/สภาองค์กรชุมชน, ตัวแทนหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ และตัวแทนผู้นำศาสนาในพื้นที่ ร่วมรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี
2562 ประเภทรางวัลด้านความโปร่งใส และมีส่วนร่วมของประชาชน รอบลงพื้นที่ของนักวิจัยและผู้ประเมินภาคสนาม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                   โดยโครงการ/กิจกรรม ที่โดดเด่น ประเภทรางวัลด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เสนอเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า
ประจำปี
2562 ได้แก่

                   1. โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
                   (กล้องวงจรปิด CCTV)

                   2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
                   Smart Kids Show)

                   3. โครงการฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
                   ชิงแชมป์จูเนียร์คัพ ปีที่ 5 ประจำปี 2561

                   4. โครงการเล่าขานตำนานอำเภอ ประจำปี 2561 “เพาะเมล็ดพันธ์ภูมิปัญญา
                   อดีตที่เล่าขานเป็นตำนานสู่ปัจจุบัน มาด้วยกัน ไปด้วยกัน เลือดสุพรรณเอ๋ย”

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,667,091