องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..ศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

                  นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายกอบชัย พลเสน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี, คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ร่วมให้การต้อนรับ

 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,667,102