องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..พิธีเปิดโครงการมหกรรมการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                              นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย
นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี,
นายภูษิต รุ่งโรจน์ชัยพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี, คณะครู นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1, 2, 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ร่วมพิธีเปิดโครงการมหกรรมการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีฯ

                        องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานทางการศึกษา ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1, 2, 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานการอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี การอุดมศึกษาสุพรรณบุรี ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี และการศึกษาเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการมหกรรมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,656,830