องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..ศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

                           นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย
นายกอบชัย พลเสน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย โดยมีนายกระแสร์ ตระกูลพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย, คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ร่วมให้การต้อนรับ

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,656,732